REGIO – De regio Drechtsteden bestaat niet meer uit zes, maar uit zeven gemeenten. Behalve Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht hoort nu ook Hardinxveld-Giessendam bij de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. In de afgelopen twee jaar werd gewerkt aan ‘invlechting’ van de gemeente.

Volgens Kristel Witvliet van de Drechtsteden kunnen de Drechtsteden door onderlinge samenwerking meer bereiken. De woordvoerster stelt: “De samenwerking geeft de Drechtsteden meer slagkracht op bestuurlijk en uitvoeringsniveau want samen vormen ze een stedelijk gebied met 288.000 inwoners dat qua omvang vergelijkbaar is met een stad zoals Utrecht. De toetreding heeft ook toegevoegde waarde voor de regionale economie en arbeidsmarkt doordat er gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang.”

Trots
Burgemeester Dirk Heijkoop van Hardinxveld vertelt: “Het is zover, de invlechting is voltooid. Ik ben trots op de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de Drechtsteden. We hebben een goed fundament gelegd voor een vruchtbare samenwerking.”

Besparing
Het samenwerken levert volgens wethouder Peter Verheij van Alblasserdam ook schaalvoordelen op voor alle deelnemende gemeenten. Verheij: “Dat komt onder andere doordat we gezamenlijk bedrijfsvoeringstaken uitvoeren en diensten van de sociale dienst delen. Maar we stellen ook gezamenlijk beleid vast. Een mooi recent voorbeeld is de groeiagenda waarin zaken staan benoemd op het gebied van bereikbaarheid en (aantrekkelijk) wonen. Door hierin gezamenlijk op te treden, hebben we meer slagkracht.”

Behoud eigen karakter
Volgens zegsvrouw Witvliet van de Drechtsteden behoudt Hardinxveld, net als de andere zes gemeenten, haar eigen karakter en identiteit. “Voor de meeste inwoners verandert er dus weinig omdat het regelen van zaken als een nieuw rijbewijs of paspoort via het gemeentehuis blijft verlopen. Cliënten van de sociale dienst en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondervinden wel verandering. Hierover zijn zij persoonlijk geïnformeerd,” aldus Witvliet.