ALBLASSERDAM – In de Alblasserdamse bibliotheek aan de Ieplaan is vanaf heden tot half januari 2018 een expositie te bezichtigen over stiltegebieden. In het kader van de expositie organiseert de Stichting wandelingen rondom de stiltegebieden in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.

Zo staat er voor zaterdag 20 januari 2018 een wandeling op het programma in het reservaat de Donkse Laagten in Brandwijk. Een poldergebied ten westen van De Donk in de Alblasserwaard. De Donk is een buurtschap bestaande uit een klein aantal boerderijen in de Gemeente Molenwaard. Een “Donk” is eigenlijk een rivierzandduin waarvan er een aantal te vinden zijn in de Alblasserwaard.

De wandeling start om 11.00 uur, met koffie/thee in het kantoor van Staatsbosbeheer, Donkseweg 2a in Brandwijk. De excursie eindigt rond 13.30 uur. Parkeren kan bij het kantoor van Staatsbosbeheer.

Er kunnen maximaal 20 personen deelnemen aan de wandeling. Interesse in deze unieke wandeling?. Aanmelden kan via contact@groenehart.info

De excursie kost €. 10,00 per persoon (kinderen tot 12 jaar €.5,00). Dit is inclusief een consumptie en kosten gids. Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer: NL71 INGB 0007908025, ten name van Stichting Groene Hart, onder vermelding stiltewandeling Donkse Laagten. Na ontvangst van de bijdrage volgt nadere informatie en de routebeschrijving.

Foto’s ingezonden door Patrick van Leeuwen van Stichting Groene Hart.