ALBLASSERDAM – Woensdag 3 januari 2018 is er hoogwater op komst in Alblasserdam. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor met name bewoners aan de Kade in het Damdorp. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Bij cultureel centrum Landvast worden maatregelen getroffen. Bij de waterbus wordt een noodvoorziening aangebracht. “Alle andere bewoners in de buitendijkse gebieden ondervinden geen hinder, omdat hun woning veel hoger ligt dan de verwachte waterstanden,” aldus de gemeente Alblasserdam in een persbericht.

Hoogwater
Op dit moment is sprake van een verhoogde waterstand op de rivier, met naar verwachting een piek van 2.30 m.+ NAP op woensdagmiddag 3 januari 2018 rond 16.50 uur.

Maatregelen
De gemeente stelt zandzakken beschikbaar voor de bewoners van de Kade. Verder wordt een noodvoorziening gemonteerd bij het ponton van de Waterbus. Daarnaast worden er schutplanken en zandzakken geplaatst bij Landvast en worden eigenaren van auto’s, die op de parkeerplaats bij Landvast staan ingelicht. Tot slot is het advies om de waterhoogte zelf goed in de gaten te houden. Dit kan onder meer via deze site.

Foto: Pieter van den Berg / archief.