REGIO – Oud-politicus en voormalig milieuactivist Diederik Samsom is deze week benoemd als voorzitter van de Programmaraad voor de Energiestrategie Drechtsteden. “Daarmee wordt hij het boegbeeld van deze enorme energieopgave in de regio. De voormalige politicus verbindt zich voorlopig voor maximaal een jaar aan het project,” zo is te lezen in een persbericht van het Servicecentrum Drechtsteden.

Verder staat in het persbericht dat de doelstellingen van de Energiestrategie Drechtsteden ‘in lijn zijn met het ambitieuze Klimaatakkoord van Parijs.’ “Zo wil de regio in 2050 onder meer los zijn van aardgas en fossiele brandstoffen en flink besparen op energieverbruik. Alle energie die daarna nodig blijft, is duurzaam opgewekt.”

Diederik Samsom vindt het een eer om in de Drechtsteden aan de slag te mogen gaan. Hij vertelt: “De Drechtsteden laten met deze aanpak zien dat ze het niet bij mooie ambities willen laten, maar echt werk willen maken van een energieneutrale regio. Ik vind het een eer om daaraan te mogen meewerken.”

Brede samenwerking
De regio Drechtsteden startte vorig jaar als een van de vijf pilotregio’s in Nederland. Volgens Servicecentrum Drechtsteden is er in de tussentijd veel werk verzet. Het Servicecentrum meldt: “Bijna dertig bedrijven en organisaties haakten aan, waaronder corporaties, nutsbedrijven, het onderwijs, het bedrijfsleven, bewoners, waterschap Hollandse Delta, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, het Rijk, provincie Zuid-Holland, individuele gemeenten in de Drechtsteden en de regio Drechtsteden. Gezamenlijk stelden zij een energiestrategie op, waarin staat hoe de regio haar ambitieuze doelen wil bereiken.”

Van pilot naar koploper
In augustus van dit jaar is de gezamenlijke strategie gepresenteerd, waarna is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en een agenda voor 2018. Beide worden begin februari ondertekend. “Het voorwerk is gedaan, we gaan nu echt aan de slag”, aldus regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid Jacqueline van Dongen. “We willen van pilotregio naar koploper.”

Doen
Samsom sluit zich hier graag bij aan. “Van praten naar doen, dat moet ons devies zijn. Ik hoop dat de inwoners van de Drechtsteden zo snel mogelijk de vruchten gaan plukken van concrete projecten zoals zonnepanelen, laadpalen en isolatieprogramma’s.”

Visie
De Energiestrategie Drechtsteden is, volgens het Servicecentrum Drechtsteden, de innovatieve en ambitieuze visie op de toekomst van de energievoorziening. “Hiermee laat de regio Drechtsteden zien dat zij de komende jaren prioriteit geeft aan goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken in de regio,” stelt het servicecentrum.

PvdA en Greenpeace
Diederik Samsom was van februari 2012 tot december 2016 politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer. Voor hij in de Tweede Kamer belandde, was Samsom onder andere actief als milieuactivist en campagneleider bij Greenpeace. Bij verschillende acties werd hij naar eigen zeggen in totaal tien keer aangehouden, zonder hieraan een strafblad over te houden.

Drechtsteden
De Drechtsteden bestaan uit de zes gemeenten Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht en Dordrecht. De gemeente Hardinxveld-Giessendam zal binnenkort ook officieel deel uitmaken van de Drechtsteden.

Foto: Servicecentrum Drechtsteden.