ALBLASSERDAM – Omdat De Alblashof in Alblasserdam wordt verbouwd en er daarna geen plek meer is voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), verhuist het centrum vanaf 1 januari 2018 naar het tijdelijk onderkomen aan de Zeelt 2. Dat meldt de gemeente deze week in een persbericht. Het tijdelijk onderkomen is het noodgebouw van basisschool ’t Nokkenwiel. Onlangs moest de gemeenteraad beslissen of het houten gebouw voor 240.000 euro opgeknapt zou worden. De meerderheid van de raad stemde in. De VVD en de D66 stemden tegen. De PvdA, die eerder stelde zich in te gaan zetten voor verwijderen van het gebouw, stemde onverwacht toch in met het voorstel.

Wethouder Zandvliet: “Het college vindt het  belangrijk dat binnen ons dorp een Centrum voor Jeugd en Gezin is en blijft waar zowel ouders als kinderen terecht kunnen, ook als het om een tijdelijk onderkomen gaat. Juist de aanwezigheid van allemaal professionals onder één dak, maakt dat ouders en kinderen gericht geholpen of doorverwezen kunnen worden.”

Kritiek
De beslissing om het CJG tijdelijk te huisvesten in het noodgebouw, had veel voeten in de aarde. De basisschool had namelijk als voorkeur om het gebouw juist te verwijderen van het plein. En ook vanuit de politiek was kritiek op het plan.

Niet chique
Herman Verweij van de VVD vindt het niet chique dat er een half jaar geleden, toen de kinderen van ’t Nokkenwiel inspraken bij een vergadering, zo enthousiast werd gereageerd en dat een half jaar later het tegenovergestelde wordt besloten. Daarnaast heeft de VVD kritiek op de rekensom van het college wat betreft de financiën.

Kostenneutraal
Volgens wethouder Dorien Zandvliet is er 240.000 euro nodig om het houten noodgebouw geschikt te maken voor het CJG. “De huurinkomsten zijn naar verwachting gelijk aan de bijbehorende kapitaallasten. Op basis van gebruik voor vijf jaar is het gebruik budgettair neutraal,” stelt wethouder Zandvliet.

Ander sommetje
Verweij: “Wat als we die afschrijvingstermijn van 5 jaar niet halen? En wat als blijkt dat het CJG binnen twee jaar al kan verhuizen naar een definitieve locatie? Dan wordt het sommetje heel anders. En wat doen we dan met het gebouw? Gaan we dan weer een nieuwe gebruiker zoeken?”

Toegerekend
Ramon Pardo van de D66 sloot zich hierbij aan. Pardo: “Het geeft mij het gevoel dat hier toegerekend is naar kostenneutraliteit en dat alles daarop gestoeld is en dat er niet is gekeken naar hoelang het pand daadwerkelijk nodig is.”

Openbaar onderwijs
Wethouder Zandvliet vertelde ook nog niet te weten hoe lang het gebruik van het pand nodig is. De planning is dat het CJG uiteindelijk gevestigd wordt in de nog te bouwen locatie ‘Dok12’; een voorziening naast gezondheidscentrum Dok11. “Als eerdere verhuizing nodig is, gaan we in gesprek met het openbaar onderwijs. Nu is het pand niet nodig, maar we zien ook dat bij Het Palet geen uitbreidingsopties meer zijn. Wellicht groeit het leerlingaantal bij ’t Nokkenwiel weer en kan het gebouw weer gebruikt worden door de school. We denken in ieder geval niet aan sluiting of sloop.”

Tegen
De D66 en de VVD stemden uiteindelijk tegen het collegevoorstel om 240.000 euro te investeren in de locatie langs het Boerenpad / Zeelt. De PvdA stemde, enigszins tegen de verwachting in, voor. In juni van dit jaar zei raadslid Haci Erdogan van de PvdA dat hij zich in ging zetten voor het weghalen van het noodgebouw: “Ik heb zelf ook op die school gezeten en heb het plein meerdere keren zien veranderen. Ik ben er voor om het gebouw zo snel mogelijk weg te laten halen.”

Verbouwereerd
VVD’er Herman Verweij zei daarom ‘een beetje verbouwereerd’ te zijn dat de PvdA-fractie nu wel instemt met het plan. “Met name uit de fractie van de PvdA was er een warm pleidooi voor het verwijderen van het gebouw. Laten we dan nu met elkaar vaststellen dat een half jaar later in deze zienswijze een kleine ommezwaai heeft plaatsgevonden en dat de PvdA nu voor het behoud van dit gebouw is.”

Soms veranderen dingen
Rinus van Lavieren van de PvdA reageerde kort met: “Soms veranderen dingen. Dat is het hele leven. En dat is nu ook even het geval.”

Andere gebruikers
Het noodgebouw bij ’t Nokkenwiel was jarenlang in gebruik bij Wasko en de basisschool. Het gebouw wordt inmiddels enige tijd niet meer gebruikt, omdat in het hoofdgebouw voldoende ruimte is. Behalve het CJG nemen ook het consultatiebureau het, jeugdgezondheidszorg (Rivas), cliëntondersteuning en maatschappelijk werk (Vivenz) en het Wmo-loket in het noodgebouw van ‘t Nokkenwiel (locatie Boerenpad). De telefoonnummers van de organisatie blijven hetzelfde.

Opening
Wethouder Zandvliet verricht de officiële opening van het pand op woensdag 10 januari 2018 om 14.30 uur.