ALBLASSERDAM – De D66 van Alblasserdam heeft deze week kritische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het filmen van dronken jongeren in het Damdorp. Volgens de partij is het een paardenmiddel. Deze week vertelde Marcel van Nieuwpoort hoofdagent van de Eenheid Rotterdam op deze site dat de politie deze maand met het project start, om daarmee jongeren en hun ouders te confronteren met de beelden. Van Nieuwpoort hoopt dat daarmee overmatig drankgebruik onder jongeren in Alblasserdam minder wordt.

D66 Alblasserdam noemt het middel van de politie ‘behoorlijk ingrijpend’. “We vragen ons af of de problematiek echt zo ernstig is dat naar dit zware middel gegrepen moet worden. Verder willen we weten hoe het recht op privacy van de jongeren geborgd is, omdat noch zijzelf noch hun ouders vooraf toestemming kunnen geven voor het filmen. Tevens vraagt D66 zich af hoe de politie onderscheid maakt tijdens het filmen tussen jongeren ouder dan 18 en jonger dan 18 jaar,” aldus de partij dinsdag 12 december 2017 in een persbericht.

Ook vraagt de fractie zich af of een gesprek met ouders over het gedrag van de minderjarigen zónder dat er gefilmd wordt, niet net zo effectief kan zijn. D66 wil ook weten hoe de  Autoriteit Persoonsgegevens aankijkt tegen het gebruik van bodycams door de politie. Volgens de partij heeft de Privacywaakhond vorig jaar het gebruik van deze bodycams een halt toegeroepen.

Tot slot wil D66 weten of de bodycams ook voor andere doeleinden gebruikt worden.

Het college, bij monde van burgemeester Jaap Paans, zal binnenkort op de vragen van de partij reageren.

Meer over het project van de politie is hier te lezen.