ALBLASSERDAM – De politie gaat vanaf deze maand dronken jongeren op straat in Alblasserdam filmen. De filmbeelden, gemaakt met een zogenoemde ‘bodycam’ zullen vervolgens een paar dagen later getoond worden aan de ouders van de kinderen en aan de kinderen zelf. Het project ‘De Confrontatie’ wordt opgezet door Marcel van Nieuwpoort hoofdagent van de Eenheid Rotterdam, in samenwerking met de gemeente Alblasserdam. In Amersfoort is voor het eerst gestart met dit project.

“De politie, gemeente en zorg zien in de afgelopen jaren een toename van overmatig alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar. Dat is een zorgwekkende ontwikkeling, die vooral wordt waargenomen in de weekenden,” vertelt Marcel van Nieuwpoort van de politie.

Met camera op pad
Het komt volgens Van Nieuwpoort regelmatig voor dat jongeren in Alblasserdam laveloos, onder invloed van alcohol en soms drugs, op straat worden aangetroffen. “De cijfers hiervan lopen op in Alblasserdam. Samen met de gemeente willen we deze cijfers laten zakken. We waarschuwen met een tekstkar in het centrum voor alcoholgebruik. Daarnaast gaan we nu dus aan de slag met de bodycams. Tijdens de horecadiensten op vrijdag en zaterdag gaat een koppel agenten met zo’n camera op pad. De camera wordt ingezet op het moment dat er een jongere dronken, of onder invloed van een andere stof, wordt aangetroffen. Soms kunnen ze niet eens meer op eigen benen staan.”

Gesprek met kind en ouders
Agenten zullen vervolgens de identiteit vastleggen en een boete uitschrijven voor openbare dronkenschap of doorverwijzen naar bureau HALT. Ook wordt aan ouders gevraagd om hun kind op te komen halen. Soms is ook een rit naar het ziekenhuis nodig. Een paar dagen later wordt de minderjarige, samen met de ouders uitgenodigd om op gesprek te komen bij de politie. Van Nieuwpoort vertelt: “Het is een gesprek op vrijwillige basis. Aan de hand van de camerabeelden wordt een jongere geconfronteerd met zijn gedrag. Het doel hiervan is om de jongere bewust te maken van het vertoonde gedrag, recidive van overmatig drankgebruik te voorkomen en te voorkomen dat minderjarigen slachtoffer of dader worden van beroving, mishandeling, of ongewenste seksuele ervaringen. Tevens is het van belang om ouders te betrekken bij dit gesprek, ook hen voor te lichten en eventuele knelpunten te bespreken of hen door te verwijzen naar hulpinstanties.”

Wissen
Na het confronterende gesprek, waarbij ook de wijkagent en bureau HALT bij betrokken kunnen worden, worden de beelden, met het oog op de privacy, voorgoed gewist.

Zorgen
Overmatig alcoholgebruik onder jongeren is volgens Van Nieuwpoort ook aanwezig in het Damdorp: “Sinds het invoeren van nieuwe wetgeving in 2015 is een verandering waarneembaar in het alcoholgebruik bij jongeren. Zo drinken meer jongeren thuis in, omdat er in de kroegen geen alcohol meer geschonken wordt aan jongeren onder de achttien jaar. Deze verandering brengt teweeg dat jongeren vaak onder invloed al uitgaan en op weg naar de horeca al diverse strafbare feiten plegen. Soms worden dronken jongeren in de polder aangetroffen. Zij kunnen onderkoeld raken of in een sloot terecht komen. Wij maken hier ons als politie zorgen over. Daarnaast is het zo dat vernielingen en mishandelingen vaak inherent zijn aan overmatig alcoholgebruik.”

Positief
Van Nieuwpoort start het project in Alblasserdam, in het kader van zijn studie aan de politieacademie. Al eerder is Van Nieuwpoort dit project gestart in Gorinchem. De resultaten hiervan zijn volgens de politieman positief. “Ik hoop dat in Alblasserdam de cijfers ook zullen dalen.”