ALBLASSERDAM – Bewoners van verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam zijn deze week voor ongeveer een jaar naar een tijdelijke locatie in Papendrecht verhuisd. In het eerste kwartaal van 2018 begint de renovatie van De Alblashof. Voor de renovatie heeft Rivas 4.000.000 euro geleend; de gemeente Alblasserdam staat voor 3,2 miljoen euro van dat bedrag garant. Om de bewoners van De Alblashof tijdens de werkzaamheden een rustige omgeving te bieden, is besloten om hen tijdelijk te verhuizen. “De renovatie gaat gepaard met sloop- en bouwwerkzaamheden, voornamelijk aan de binnenzijde”, zegt Nicole Nijhoff, projectleider bij Rivas. “In de tijdelijke locatie in Papendrecht zijn alle faciliteiten aanwezig zodat we de zorg kunnen bieden zoals onze bewoners dat gewend zijn.”

Zorgvuldig
Tijdens de verhuizing zijn extra medewerkers ingezet en heeft familie van bewoners waar mogelijk geholpen. Nicole: “Een verhuizing is altijd een ingrijpende gebeurtenis, zeker voor bewoners met dementie, dus daar gaan we altijd zorgvuldig mee om. Ook voorafgaand aan de verhuizing zijn daarom de nodige voorbereidingen getroffen. Zo zijn er informatiebijeenkomsten gehouden voor bewoners en hun familie en konden zij een rondleiding krijgen in de tijdelijke locatie. Daarnaast ontvingen zij een informatiebrochure zodat zij de belangrijkste informatie altijd nog konden teruglezen. Familieleden is verder gevraagd om de persoonlijke eigendommen van hun naaste in te pakken.”

Warm welkom
Bij aankomst in de tijdelijke locatie ontvingen bewoners soep, broodjes en een plantje met daaraan een persoonlijke boodschap. “Uiteraard is het belangrijk dat de bewoners zich welkom voelen”, zegt zorgregisseur Kim den Otter. “Dus ook daar besteden we aandacht aan. We hopen dat de bewoners zich snel thuis voelen. Eind 2018 hopen we weer terug te verhuizen naar Alblasserdam.”

 

Hard nodig
De renovatie van De Alblashof, met haar zestig verpleegplekken, is volgens directeur Marcel van der Priem van Rivas (Langdurige Zorg) hard nodig. Van der Priem: “We zien dat locatie De Alblashof fysiek te grote beperkingen heeft. De Alblashof is begin jaren ’90 gebouwd volgens de toenmalige normen. Onder meer met meerpersoonskamers. Dit is nu niet meer de standaard. Het zorgkantoor wil in de nabije toekomst verpleeghuisplaatsen met  meerpersoonskamers niet meer contracteren. Verder zijn de woonkamers te klein en zijn, onder andere ten behoeve van een toekomstbestendige klimaatbehandeling, stevige fysieke maatregelen nodig.”