ALBLASSERDAM – Na vele jaren intensieve voorbereiding is het zover: de eerste paal van de nieuwe sporthal op sportpark Molenzicht aan de Groen van Prinstererstraat in Alblasserdam gaat de grond in. De officiële handeling vindt plaats op woensdag 29 november 2017 om 15.00 uur. Dat meldt Theo Schut, voorzitter van de Stichting Sporthal Molenzicht  in een persbericht.  In maart stemde de Alblasserdamse gemeenteraad in met het nieuwbouwplan op het korfbalveld van CKC Kinderdijk.

Schut schrijft: “De Stichting Sporthal Molenzicht is er trots op deze aankondiging te kunnen doen. En we doen dat als burgerinitiatief voor en in de wijk Kinderdijk, in het bijzonder voor CKC Kinderdijk, KDO Alblasserdam en de lagere scholen in de wijk Kinderdijk. Het gaat om een initiatief dat in zeer goed overleg met de gemeente Alblasserdam tot stand is gekomen en gerealiseerd zal worden door Bouwbedrijf Vaessen.”

Trots
Wethouder Arjan Kraijo meldt in het bericht: “Ik ben trots en blij dat na een intensieve samenwerking met CKC Kinderdijk, KDO en de gemeente de eerste paal de grond in kan. Een mooi voorbeeld van ‘Samen Doen’, want het zijn toch de twee verenigingen die het initiatief hiertoe genomen hebben. Uiteindelijk leidt dit tot een prachtige sporthal waar jong en oud zowel binnen als buiten Alblasserdam kan sporten.”

Beroep
Tegen de omgevingsvergunning voor Sporthal Molenzicht was door omwonenden tweemaal beroep ingesteld. Op 25 juli 2017 heeft de rechtbank uitspraak gedaan. De rechtbank heeft het besluit van de gemeente vernietigd, maar daarbij de bouwtitel onaangetast gelaten. Dit houdt in dat de Stichting Sporthal Molenzicht (SSM) ondanks het vernietigde besluit de sporthal mag realiseren. De Raad van State meldt dat de betreffende buurtbewoners inmiddels in hoger beroep zijn gegaan tegen de uitspraak van de rechter. Wethouder Arjan Kraijo vertelt hierover: “Het instellen van hoger beroep sec heeft geen gevolg voor de bouwtitel. Bij de huidige stand van zaken mag SSM de sporthal realiseren.”

Financieel haalbaar
In beide beroepschriften werd de gemeente verweten dat het voor belanghebbenden niet toetsbaar is of de sporthal financieel haalbaar is. De gemeente heeft dat niet bestreden. Een aantal cijfers is vertrouwelijk aangeboden bij de besluitvorming. De rechtbank heeft op 8 mei 2017 een separate uitspraak gedaan over de vraag of de beperking van kennisneming gerechtvaardigd was. De rechtbank oordeelde dat dit inderdaad gerechtvaardigd was, omdat openbaring van de gegevens de onderhandelingspositie van SSM zou benadelen. Daarbij werd meegewogen dat deze benadeling vanwege de gemeentegarantie indirect ook negatieve gevolgen voor de gemeente kan hebben.

Vernietigen
In de finale uitspraak van 25 juli 2017 oordeelt de rechtbank dat de gemeente wel mededeling had moeten doen van het feit dat de betreffende stukken niet ter inzage gelegd zouden worden. Deze constatering is voor de rechtbank voldoende geweest om het besluit te vernietigen. Omdat de rechtbank het doel heeft om geschillen zoveel mogelijk finaal te beslissen heeft de rechtbank onderzocht of de rechtsgevolgen van het besluit wel in stand konden blijven. De rechtbank meent dat het niet aannemelijk is dat het achterwege laten van de mededeling (dat stukken niet ter inzage zouden worden gelegd) heeft geleid tot benadeling van belanghebbenden.

Planschade
De rechtbank meent dat de gemeente geen aanleiding had om te twijfelen aan de financiële haalbaarheid. Hierbij weegt de rechtbank mee dat er een planschadeovereenkomst is gesloten met SSM en dat in de cijfers van SSM rekening is gehouden met planschade. De rechtbank meent dat in de beroepschriften niet aannemelijk wordt gemaakt dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun. De rechtbank concludeert hieruit dat er geen aanleiding is om te twijfelen aan de financiële haalbaarheid.

Overige aspecten beroepschriften
Naast de financiële haalbaarheid werden in de beroepschriften de volgende aspecten aangehaald: parkeerbehoefte, woon- en leefklimaat, uitzicht en schaduwwerking en goede ruimtelijke ordening. De rechtbank oordeelt dat het betoog in de beroepschriften over deze aspecten niet slaagt.

Opening
Het is de bedoeling dat de sporthal voorafgaand aan het sportseizoen 2018/2019 wordt geopend.