ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam laat in de komende maanden onderzoek doen naar de effecten op luchtkwaliteit en geluid van een eventuele openstelling van de Oude Torenbrug voor (zwaar) vrachtverkeer. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo deze week. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van rekenmodellen. De resultaten worden rond februari 2018 verwacht. “Ik weet dat het gevoelig ligt in het dorp en dat er veel mensen tegen zijn, maar ik denk dat het aan de politiek is om daar een goede afweging in te maken,” aldus de wethouder. Momenteel is het voor zwaar vrachtverkeer verboden om gebruik te maken van de Oude Torenbrug.

De verwachting van de wethouder is dat een openstelling van de Oude Torenbrug voor zwaar verkeer, voor een schonere lucht gaat zorgen bij de Dam en Ruigenhil, doordat het vrachtverkeer dan gelijkmatiger verspreid het dorp in kan komen. Momenteel is de luchtkwaliteit bij de Ruigenhil het slechtst van het dorp.

Gevoelig
Kraijo licht het onderzoek verder toe: “We willen graag zien wat de winst aan de ene kant (Ruigenhil, red.) is en het verlies aan de andere kant(Randweg, red.), zodat we op basis van argumenten de discussie kunnen voeren. Ik weet dat het gevoelig ligt in het dorp en dat er veel mensen tegen zijn, maar ik denk dat het aan de politiek is om daar een goede afweging in te maken.”

Protest
In het verleden is al een aantal keer eerder voorgesteld om de Oude Torenbrug open te stellen voor zwaar verkeer. Buurtbewoners kwamen telkens in verzet. Onder meer in 2009 toen oud-wethouder Arjan Dekker een voorstel hierover aan de raad deed. Op diverse ramen verschenen protestteksten. (zie foto’s) Buurtbewoners vrezen onder meer voor geluidsoverlast, trillingen, slechtere lucht en onveilige verkeerssituaties op de Randweg. Daarnaast stellen de buurtbewoners dat er bij de aanleg van de Oude Torenbrug door de gemeente beloofd is dat er nooit zwaar verkeer op de brug toegelaten zou worden. Onder die voorwaarde zou de brug zijn aangelegd. Wethouder Kraijo zei daar deze week over: “Een keiharde afspraak hierover heb ik nog niet kunnen vinden. Als die er is, komt die zo boven water.”

Handtekeningen
Het onderzoek  dat de komende weken uitgevoerd gaat worden, is één van de punten van een uitgebreid plan om de luchtverontreiniging in Alblasserdam tegen te gaan. Naar aanleiding van dit plan, dat vorig jaar al gepresenteerd werd, hebben buurtbewoners van de wijk Waterhoven eind vorig jaar 48 handtekeningen opgehaald om het gemeentebestuur ervan te overtuigen dat openstelling van de brug geen goed plan is.

Verbijsterd
In een begeleidende brief aan het college en de gemeenteraad schreven de buurtbewoners: “Wij zijn verbijsterd dat dit plan iedere keer weer bovendrijft, ondanks de vele protesten van de omwonenden in de afgelopen jaren. Het feit dat de gemeente stellig heeft verkondigd dat er geen vrachtverkeer zou worden toegelaten over de Oude Torenbrug was voor velen van ons een belangrijke voorwaarde om onze woningen te laten bouwen / kopen. Vrachtverkeer over de Oude Torenweg –en brug is voor ons onaanvaardbaar. Uw voorstel heeft ten doel om de luchtkwaliteit ter hoogte van de Ruigenhil te verbeteren, maar gaat ten koste van veilig verkeer ter hoogte van de Waterhoven.”

“De route die u wilt openstellen voor vrachtverkeer gaat door een lang bebouwd lint met woningen, een basisschool, medisch centrum en is aanrijdroute voor verder gelegen scholen. Uit eerdere onderzoeken is reeds gebleken dat deze route voor vrachtwagens ongeschikt is door verschillende knelpunten. Wij willen op geen enkele manier het belang van schone lucht bagatelliseren, maar het kan toch niet zo zijn dat er maatregelen worden genomen om de luchtkwaliteit voor een specifiek stuk van Alblasserdam (marginaal) te verbeteren met negatieve gevolgen voor verkeersveiligheid, geluidsoverlast en verslechtering van de luchtkwaliteit voor een ander gedeelte van het dorp, waardoor zeer veel inwoners worden gedupeerd. Wij vragen u dan ook de focus te leggen op oplossingen die effect hebben op de hoofdoorzaken, in plaats van voorstellen te doen die marginale verschuivingen van luchtkwaliteit binnen de gemeente betekenen. ”

Geen stellingname
Nadat de uitslagen van het onderzoek naar de effecten van een openstelling van de Oude Torenbrug bekend zijn, zullen deze eerst worden besproken met de stuurgroep van de gemeenteraad. “De raad is dan aan zet om vervolgstappen te organiseren. Er is dus nog geen stellingname dat we het gaan doen,” aldus wethouder Kraijo.

Foto’s: archief maart 2009 / Peter Stam.