ALBLASSERDAM – Er is 750.000 euro nodig om de Souburghse molen aan het Kortland in Alblasserdam te restaureren. Wethouder Arjan Kraijo vraagt de gemeenteraad van het Damdorp om dit bedrag beschikbaar te stellen tijdens de raadsvergadering van 14 november 2017. Als de raad instemt met het plan van de wethouder, is de molen na de restauratie draaivaardig, maar niet maalvaardig. Dit betekent dat de wieken kunnen draaien, maar dat er geen water verplaatst kan worden.

De Souburghse molen draaivaardig èn maalvaardig maken, zou 113.000 euro meer kosten dan alleen een draaivaardige molen. Het advies van onder meer de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Erfgoedcommissie is om de molen alleen draaivaardig te maken. Argumenten hiervoor zijn dat het rondmaalcircuit weinig toe zou voegen aan de afleesbaarheid van de historische relatie tussen de molen en de polder en Hof Souburgh. Daarnaast geeft het Waterschap aan dat de molen nooit meer zal uitmalen op de boezem. Tot slot zou het malen van de molen tot gevolg hebben dat meer historisch materiaal verloren gaat.

Verval
De molen werd in 1860 neergezet  om het water binnen de polder op peil te houden en was tot 1959 in bedrijf. Een gemaal heeft de functie van de molen overgenomen. In de jaren die volgden, raakte de molen ernstig in verval. In 2013 werd een wind – en waterdichte kap geplaatst, om daarmee te voorkomen dat de bouwkundige staat van de wiekloze molen nog verder terugloopt.

In de afgelopen jaren is er al veel over de restauratie van de molen gesproken. Ruim tien jaar geleden beloofde de gemeente Alblasserdam al aan de provincie Zuid Holland om de restauratiekosten voor haar rekening te nemen. Later leek het er even op dat er nog gebruik gemaakt kon worden van een subsidie van de provincie; dat bleek uiteindelijk niet haalbaar.

SIMAV
Als de gemeenteraad instemt met het beschikbaar stellen van het gevraagde geld, zal de restauratie uitgevoerd worden door de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV). Het project zal ambtelijk begeleid worden door een projectleider en door een molendeskundige.

Jaar restaureren
Wethouder Kraijo meldt dat de doorlooptijd van de restauratie ongeveer twaalf maanden duurt. De startdatum van de restauratie is afhankelijk van onder meer vergunningen en overeenkomsten.

Subsidie
Tot slot meldt de wethouder dat de restauratie voor de gemeente iets goedkoper kan uitpakken door een subsidie. Kraijo: “De SIMAV is bereid om in samenwerking met de gemeente een subsidie aan te vragen bij het Regionaal Fonds Stimulering Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed Werelderfgoed Kinderdijk. Het ligt in de verwachting dat er subsidie verleend zal worden, maar de hoogte van het bedrag is nog niet te voorspellen.”

Twaalf keer per jaar
Na de restauratie zal de molen, die op privéterrein van de heer Broere staat, twaalf keer per jaar opengesteld worden voor publiek.