NIEUW-LEKKERLAND – De plaatselijke tentoonstellingscommissie van de Historische Vereniging West-Alblasserwaard is van plan om in 2018 een fototentoonstelling te houden met als thema: Oranjefeesten 1898 tot 2000 in Nieuw-Lekkerland. Om die reden is zij op zoek naar foto’s van optochten (met of zonder muziekvereniging), kinderspelen, verkleedpartijen,  vlagvertoon, aubades en alle verdere festiviteiten die in het dorp werden gehouden.

Heeft u materiaal voor de vereniging? Bel dan met Wim Deelen (06 – 83142158) of Theo Jansen (06-46718970). De foto’s worden opgehaald, gescand en weer teruggebracht. Digitaal aanleveren is mogelijk via secretaris@hvwa.nl