ALBLASSERDAM – Alblasserdam gaat aan de slag met laaggeletterdheid in de gemeente door taalvrijwilligers te werven en taallessen actief aan te bieden. Op 13 november 2017 is er een taalnetwerklunch voor maatschappelijke organisaties waarbij dit onderwerp op de agenda staat.Alblasserdam heeft ongeveer 1500 laaggeletterden. Het gaat dan om mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen of omgaan met de computer.

In de Drechtsteden zijn 33.000 laaggeletterde mensen. Nederland telt 2,5 miljoen mensen (van 16 jaar en ouder), die laaggeletterd zijn.

De gemeente zet in op het begrijpelijk communiceren. “Wij zorgen dat onze uitingen zoals brieven en de website begrijpelijk zijn geschreven. Alblasserdam is een van de partners van het bondgenootschap geletterdheid Drechtsteden, samen met onder andere het Albert Schweitzerziekenhuis, Leger des Heils, bibliotheek, Syndion, Philadelphia, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), UWV, vluchtelingenwerk en Dienst Gezondheid en Jeugd. Samen met Stichting Welzijn Alblasserdam (SWA) gaan we taalvrijwilligers werven. We hopen dat veel mensen zich aanmelden. Daarnaast stimuleren we het voorlezen op peuterspeelzalen en in het basisonderwijs. Voorbeelden zijn: Boekstart in de bibliotheek met een voorleeskoffer en interactief voorlezen,” zo meldt de gemeente in een persbericht.

Mensen nodig
“Wij zoeken mensen die het leuk vinden om anderen te helpen met dagelijkse lees- en schrijfmomenten, of om een groepje te begeleiden. Ook zoeken we taalvrijwilligers die het taalhuis in de bibliotheek kunnen bemensen. De Stichting Lezen en Schrijven zorgt voor materiaal en scholing.
Daarnaast hopen we dat mensen zich aanmelden die geïnteresseerden kunnen doorverwijzen naar organisaties die taallessen aanbieden. Bij voldoende deelnemers zijn de lessen in Alblasserdam, anders elders in de Drechtsteden.”

Belangrijk
Wethouder Zandvliet: “Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend te kunnen lezen of schrijven. Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Alblasserdam mee kan doen, en lezen en schrijven horen daarbij. Het verrijkt je leven enorm. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk vrijwilligers zich aanmelden.”

Aanmelden
Aanmelden voor taallessen kan bij:
bibliotheekAanZet, (078) 620 5500
Da Vinci College (Nederlandstaligen), (088) 657 2657
NLEducatie (anderstaligen), (010) 303 32 14
Taalclub (anderstaligen), (078) 890 0283
Stichting Lezen en Schrijven, (070) 302 26 60
Wie als taalvrijwilliger aan de slag wil, kan zich aanmelden bij de Stichting Welzijn Alblasserdam, tel: (078) 202 1220.