ALBLASSERDAM – Er is 240.000 euro nodig om het houten gebouw op het schoolplein van basisschool ’t Nokkenwiel in Alblasserdam geschikt te maken voor tijdelijke huisvesting van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Dat meldt het college van burgemeester en wethouder in een brief aan de gemeenteraad. Het collegevoorstel wordt dinsdag 31 oktober 2017 besproken tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Alblasserdam.

Geen plek
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is momenteel gevestigd in de Alblashof. Dit deel van de Alblashof wordt binnenkort verbouwd en gerenoveerd. Wethouder Dorien Zandvliet meldt: “Tijdens en na de verbouwing is er geen ruimte meer voor het CJG in de Alblashof. In afwachting van het pand naast Dok11, het beoogd eindstation van het CJG, is tijdelijke huisvesting daarom noodzakelijk.”

Noodgebouw
Het oog is uiteindelijk gevallen op het noodgebouw op het schoolplein van basisschool ’t Nokkenwiel in Alblasserdam. In de brief aan de raad meldt portefeuillehouder Dorien Zandvliet dat ook andere opties serieus zijn bekeken. Die opties zijn volgens haar òf technisch niet mogelijk, òf duurder of te ver weg.

Budgettair neutraal
Om het CJG intrek te laten nemen in het gebouw bij ’t Nokkenwiel, is er 240.000 euro nodig om het pand geschikt te maken. “De huurinkomsten zijn naar verwachting gelijk aan de bijbehorende kapitaallasten. Op basis van gebruik voor vijf jaar is het gebruik budgettair neutraal,” stelt wethouder Zandvliet.

Leerlingen ’t Nokkenwiel
Voor de zomervakantie spraken leerlingen van ’t Nokkenwiel in en werden ook gesprekken met de school gevoerd. De leerlingen en de school willen juist dat het houten gebouwtje op hun plein zo snel mogelijk verdwijnt, zodat er een beter schoolplein gerealiseerd kan worden.

4000 euro per maand
Een aantal politieke partijen heeft bij de laatste gemeenteraadscommissievergadering al enige kritiek geuit en vragen gesteld op en over het voorstel van het college. Ramon Pardo van de D66 vond dat het college de verwachtingen van de insprekende kinderen te ver op heeft laten lopen, door niet direct duidelijk te zijn over hoe de plannen ervoor stonden. Verder zette Pardo vraagtekens bij het bedrag. Hij vroeg zich af of dit niet goedkoper zou kunnen: “Omgerekend is dit 4000 euro per maand, als het inderdaad vijf jaar gebruikt gaat worden. Als het gebouw maar twee jaar wordt gebruikt, zijn de kosten 10.000 euro per maand. Kan er geen winkelpand gehuurd worden? Daarnaast: is 4000 euro per maand niet verschrikkelijk duur? Waar komt dat bedrag vandaan?” De VVD vreesde voor kapitaalvernietiging. VVD’er Stavros Barzas: “Wat gebeurt er met het gebouw na vijf jaar? Wordt het dan afgebroken?” De ChristenUnie vroeg zich af of de privacy van de mensen die het CJG bezoeken voldoende gewaarborgd is.

Brief
Inmiddels heeft wethouder Zandvliet een nieuwe brief gestuurd, met daarin nog meer uitleg over het plan en antwoorden op de gestelde vragen. In de brief is een onderbouwing van het krediet en de levensduur te vinden. Verder wordt de verhouding van de huidige huur en de huur voor de tijdelijke huisvesting toegelicht en hoe de prijs zich verhoudt ten opzichte van alternatieven zoals het huren van portacabins en het huren van bedrijfspanden. Deze brief is hier te vinden.

Het Palet en ’t Nokkenwiel
Het noodgebouw bij ’t Nokkenwiel was jarenlang in gebruik bij Wasko en de basisschool. Het gebouw wordt inmiddels enige tijd niet meer gebruikt, omdat in het hoofdgebouw voldoende ruimte is. Wethouder Arjan Kraijo vertelde hierover: “Bij de andere openbare basisschool Het Palet is juist ruimtegebrek. Daar gaan we de komende twee jaar werken met een extra lokaal op het schoolplein. Het bestuur van het openbaar onderwijs in Alblasserdam is gevraagd om met een oplossing voor dit ruimtegebrek te komen. Nu al stellen dat het gebouw bij ’t Nokkenwiel over vijf jaar weg gaat, wil ik afhankelijk laten zijn van het antwoord dat het openbaar onderwijs heeft op het ruimtegebruik. Bij ’t Nokkenwiel is ruimte over en bij Het Palet ruimte tekort. Het aantal kinderen dat naar een openbare basisschool gaat is redelijk gelijk gebleven. We zien wel in de afgelopen jaren een verschuiving binnen het openbaar onderwijs; met een trek naar Het Palet. Het Palet is een populaire school en doet het goed. ’t Nokkenwiel (locatie Boerenpad) had wat last van matige prestaties en incidenten. Het trekt allemaal wel weer aan en we hebben er goede hoop op dat het allemaal weer in evenwicht komt. Het is aan het bestuur van het openbaar onderwijs om daar antwoord op te geven.”

CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. Iedereen met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit kan bij het CJG binnenlopen. Het CJG is er voor ouders en verzorgers, toekomstige ouders, kinderen, jongeren en alle mensen die werken met kinderen, met jongeren of met ouders en verzorgers.

Voorstel
Het collegevoorstel wordt dinsdagavond 31 oktober behandeld in de gemeenteraadsvergadering die om 20.15 uur start in het gemeentehuis.