ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam gaat de openingstijden van de Oude Torenbrug het dorp uit met 2 uur verruimen. Vanaf donderdag 2 november 2017 kunnen automobilisten tussen 5.30 en 14.00 uur via deze weg het dorp uit, daarna verandert de rijrichting en mogen auto’s via de Oude Torenbrug alleen het dorp in. De wissel van rijrichting is nu (tot en met woensdag 1 november) nog om 12.00 uur. Bovendien is vanaf aanstaande woensdag het werk aan de kruising Randweg/Vondellaan klaar en kan het verkeer hier weer gebruik van maken.

Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de signalen van winkeliers op de Dam/Plantageweg, die sinds de tijdelijke afsluiting van de Oude Torenweg twee weken geleden te maken hebben met files voor hun winkels. Dit omdat automobilisten de geadviseerde omleidingsroute het dorp uit via de Van Eesterensingel/Blokweerweg/Haven negeren en via de Plantageweg/Dam het dorp uit rijden.

Verkeersregelaars
Afgelopen zaterdag zette de gemeente naar aanleiding van klachten van zowel winkeliers als inwoners verkeersregelaars in om automobilisten op de kruising Plantageweg/Van Eesterensingel te wijzen op de omleidingsroute. “Automobilisten bleven echter de Plantageweg inrijden waardoor het verkeer op de Dam vast kwam te staan. Aan het einde van de Blokweerweg stond een verkeersregelaar om het verkeer in te laten voegen op het Cortgene. Deze maatregel bleek effectief en blijft daarom ook de komende weken op zaterdag van toepassing,” aldus de gemeente Alblasserdam op haar website.

Waterbedeffect
Een veelgehoorde reactie op sociale media en ook van de winkeliers was dat de verkeersregelaar niet bij de Plantageweg maar juist op de kruising Dam/Haven had moeten staan. “Dat lost het probleem van de winkeliers niet op, dan blijft er een file voor hun deur staan. Bovendien creëren we een waterbedeffect omdat we het verkeer op de doorgaande route Edisonweg/Helling/Dam en Cortgene/Haven dan ophouden om het verkeer vanaf de Dam er tussen te laten. Daar hebben ook de hulpdiensten last van”, aldus wethouder Peter Verheij.

Rijrichting gebaseerd op hoeveelheid verkeer
Hij geeft aan dat de ‘knip’ in rijrichting op basis van verkeerstellingen is bepaald. Tot 12 uur rijden er meer auto’s het dorp uit dan in, daarna is het precies andersom. Vanaf dat moment stroopt het verkeer op de Dam op omdat automobilisten dan niet meer over de Oude Torenbrug kunnen en geen gebruik maken van de geadviseerde omleidingsroute. Diverse winkeliers zeggen omzet mis te lopen doordat hun zaak niet bereikbaar is vanwege de verkeersdrukte voor de deur. “Omdat we de winkeliers tegemoet willen komen, hebben we gekeken wat mogelijk is. De verruiming van de openstelling van de rijrichting het dorp uit is volgens ons de beste oplossing. We denken hiermee de ‘pijn’ van de omleiding wat beter te verdelen over winkeliers en inwoners.”

Oproep: ‘Volg de omleidingsroute’
Daarnaast doet de gemeente nogmaals een klemmend beroep op inwoners om de omleidingsroute te volgen. Hiervoor zal de bebording worden aangepast en waar mogelijk verder uitgebreid met tekstkarren. De gemeente meldt op haar site: “Ook vragen we begrip voor het feit dat werkzaamheden gepaard gaan met overlast.De suggestie om de aannemer 24 uur per dag te laten doorwerken en zo het werk sneller af te ronden, is niet uitvoerbaar. Om dit werk uit te kunnen voeren is daglicht nodig. Daar waar het kan, wordt er ‘s nachts gewerkt bijvoorbeeld tijdens het asfalteren.”

Het streven is het werk op 2 december af te ronden.