ALBLASSERDAM – Op woensdagavond 25 oktober 2017 verzorgt Geert Ouweneel uit Alblasserdam een lezing voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Het thema is ‘Maarten Luther’. Plaats van handeling is bebouw De Haven aan de Ieplaan 9 in Alblasserdam. De lezing begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De avond is toegankelijk voor leden en niet-leden. De toegang is gratis.

Op 31 oktober is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther in Wittenberg zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel publiceerde. Die datum wordt gezien als het begin van de Kerkhervorming. Geert Ouweneel houdt een lezing over de persoon Maarten Luther en over de Reformatie. Hij zal dit onderwerp behandelen als een belangrijk stuk geschiedenis dat grote invloed had, niet alleen in Duitsland, maar ook in heel Europa en daarbuiten.

Theologische onderwerpen worden waar nodig wel genoemd, maar het is niet de bedoeling een uitvoerige uitleg van allerlei doctrines en geloofsopvattingen te geven. Alleen om duidelijk te maken waar nu de verschillen zitten tussen Luther enerzijds en de Rooms-Katholieke Kerk anderzijds zal gewezen worden op de verschillende zienswijzen en opvattingen. Dat geldt ook voor de onoverbrugbare overtuigingen van Luther vergeleken met die van Calvijn.

Maarten Luther werd bij een enquête in Duitsland gerekend tot de drie grootste persoonlijkheden in de hele Duitse geschiedenis.