REGIO – De Gemeenteraden van Alblasserdam, Giessenlanden en Molenwaard kiezen voor Klokradio als hun lokale omroep. Zij brengen een positief advies uit aan het Commissariaat voor de Media, die de formele aanwijzing regelt. In het kader van de gemeentelijke zorgplicht voor lokale omroepen, verstrekken de gemeenten jaarlijks 1,30 euro per wooneenheid in het gebied aan Klokradio. Deze bijdrage komt overeen met de vergoeding die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds.

Fusiegemeente
Nieuw aan de aanvraag dit jaar was de aanvraag om ook de lokale omroep van Giessenlanden te mogen zijn. Dit vooruitlopend op de herindeling tot Molenlanden per 1 januari 2019. Klokradio wil al eerder deze formele status krijgen, zodat nu al kan worden gestart om het radiosignaal straks binnen de gehele nieuwe fusiegemeente in de ether te krijgen. Dit traject duurt zeker 1 à 2 jaar.

Aanwijzing
Er kan nog niet worden begonnen voordat de formele aanwijzing plaats heeft gevonden. Pas na het besluit van het Commissariaat voor de Media kan een etherfrequentie en bijbehorend uitzendgebied worden aangevraagd bij het Agentschap Telecom dat dit in Nederland regelt. Eerder neemt het Agentschap zo’n verzoek niet in behandeling. Vervolgens moeten de zendmast en apparatuur worden geregeld.

De procedure
Klokradio is een publieke omroep volgens de regels van de Mediawet en dient zich aan veel voorschriften houden. Het Commissariaat voor de Media bepaalt welke organisatie voor een gemeente de lokale omroep mag zijn, nadat de Gemeenteraad daarover heeft geadviseerd.

Bereik via ether, kabel en digitaal
Hoewel de nieuwe etherfrequentie nog geruime tijd op zich zal laten wachten, kunnen de inwoners van Giessenlanden toch al eerder luisteren naar Klokradio. De zendmast in Molenaarsgraaf bereikt ook een groot deel van Giessenlanden via 107.0 FM. Direct na de wettelijke aanwijzing zal Klokradio contact opnemen met de providers op het kabelnetwerk, zoals Ziggo, KPN en Solcon. Zij hebben de wettelijke plicht het signaal van de lokale omroep door te geven. De programma’s zijn via de website van Klokradio overal al te beluisteren.

Van, voor en door de inwoners
Klokradio laat in een persbericht weten: “Als lokale omroep wil Klokradio van de bevolking zelf zijn, met een veelvoud van programma’s gericht op deze dorpen, gemaakt door inwoners van de regio. Met lokale gasten die worden bevraagd over hun club, hun activiteiten of evenementen. Met radiomakers uit de woonkernen van de Alblasserwaard die weten wat er daar gebeurt en wie ze aan moeten spreken.”

Over Klokradio
Klokradio bestaat meer dan 25 jaar en is de lokale omroep van de gemeenten Alblasserdam en Molenwaard. De centrale studio is gevestigd aan de Klipperstraat te Nieuw-Lekkerland, waar vanuit zo’n 170 vrijwilligers de hele week radioprogramma’s verzorgen.