ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam wil graag dat er een parkeerschijfzone komt bij het Zuiderstek en de Marineweg in het Damdorp. Een zogenoemde ‘blauwe zone’. De parkeergelegenheid op het Zuiderstek en de Marineweg staat volgens het college regelmatig vol met onder andere langdurig geparkeerde voertuigen van werknemers en bezoekers van Oceanco. Vanuit de buurt zouden over het parkeergedrag van de werknemers en bezoekers toenemende klachten zijn.

Eigen terrein
Het college stelt: “Tevens is een gedeelte van het terrein tijdelijk (tot eind 2018) in gebruik als camperterrein, waardoor in openbaar gebied tijdelijk minder parkeergelegenheid beschikbaar is. Hierdoor blijft onvoldoende vrije ruimte over voor bewoners, toeristen en bezoekers van het centrum en diverse horecagelegenheden, waar de parkeergelegenheid voor bedoeld is. De bedrijven in het gebied hebben op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid voor hun eigen werknemers en bezoekers. Hier zijn nog voldoende vrije plaatsen beschikbaar. Om de parkeergelegenheid voor de bedoelde doelgroepen te kunnen waarborgen is het wenselijk om het parkeren te reguleren.”

Meer vrijheid
Verder stelt het college van B&W dat met het instellen van een blauwe zone langgeparkeerde voertuigen geweerd kunnen worden, waardoor er meer vrijheid zou ontstaan voor de doelgroepen waarvoor deze parkeergelegenheid bedoeld is.

Ontheffing
Het college wil dat de zone van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur actief is voor een maximumparkeerduur van twee uur. Omwonenden krijgen ontheffing en mogen zo lang zij willen op het terrein parkeren.

Handhaving
Ook de politie heeft naar het voorstel gekeken en gaat in principe akkoord met het verkeersbesluit. De politie merkt daarbij wel op dat bij politiebasiseenheid Drechtsteden-Buiten onvoldoende capaciteit is voor 24/7-handhaving en dat er daarom terughouden omgegaan zal worden met handhaving. Handhaving door de politie zou ‘onevenredig veel politiecapaciteit’ kosten. De politie adviseert de blauwe zone in te voeren, mits de inzet van externe handhaving van team ‘handhaving & toezicht’ kan worden verzekerd.

Bezwaarschriften
Of en zo ja wanneer de blauwe zone ingevoerd wordt, is nog onduidelijk. Een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam laat deze week weten dat er twee bezwaarschriften zijn ingediend tegen het plan. “Die procedure moeten we eerst doorlopen,” aldus woordvoerster Monique Boer.