ALBLASSERDAM – Op vrijdag 6 oktober 2017 wordt in de Alblasserdamse Havenkerk aan de Ieplaan een psalmzangavond gehouden. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het comité Woord en Daad Alblasserdam. Er worden die avond psalmen gezongen, waarvan een aantal met bovenstem. Organist Hendrik van Veen uit Urk zorgt voor de begeleiding. Dominee J.P. Boiten verzorgt de opening en sluiting. Het appélwoord wordt gedaan door Rina Molenaar.

De psalmzangavond begint om 19.30. Entree is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden voor het nieuwe thema van Woord en Daad: ‘voedselzekerheid in Benin’.

Het Woord en Daad-comité laat weten: “Een groot deel van de Noord-Beninezen leeft onder de armoedegrens en is laag- of niet geschoold.

Onderhevig aan klimaatveranderingen, zijn ze nog steeds direct afhankelijk van de lokale landbouw en veeteelt. De voedselzekerheid staat onder druk. Door dit project worden jaarlijks voor 1250 boeren de toekomstperspectieven verbeterd. Verder worden en graanbanken versterkt en nieuw opgezet. Daarnaast ontvangen 300 mensen voorlichting over gezonde voeding en wordt de toegang tot financiële middelen verhoogd. Tot slot is het zelfs mogelijk om overschotten te verkopen, dankzij de training landbouwmanagement.”

Stichting Woord en Daad verbindt vanuit Bijbels perspectief mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede.