ALBLASSERDAM – Deze week is officieel gestart met de herinrichting van het Scheldeplein in Alblasserdam. De inrichting wordt qua materialen en kleurgebruik vergelijkbaar met die van het Wilgenplein. Vorig jaar november stelde de gemeenteraad van het Damdorp 799.000 euro beschikbaar voor het project. De gemeente verwachtte toen dat er in maart 2017 gestart zou worden met de werkzaamheden. De feestelijke heropening van het plein werd in juli verwacht.

Tank
Wethouder Peter Verheij vertelde in mei 2017, tijdens een gemeenteraadscommissievergadering: “Het was meer werk om het bestek richting de aannemers te brengen en het tweede is dat we bij het Scheldeplein een tank hebben aangetroffen in de grond. Een opslagtank. Deze tank ligt in de weg. Er zullen dus eerst opruimwerkzaamheden plaatsvinden. We bekijken nu van wie die tank is. Mogelijk is hij van een particulier.”

Voor het einde van het jaar
Over de reconstructiewerkzaamheden vertelde Verheij: “De bedoeling is dat we zo snel mogelijk na de zomer gaan starten en dat de werkzaamheden aan het eind van het jaar afgerond zijn.” De wethouder plaatste daar wel een voorbehoud bij. Hij meldde dat als de werkzaamheden hinderlijk zouden zijn voor de ondernemers / het winkelende publiek in de decemberperiode, de klus iets later wordt afgerond.

Geld
De gemeenteraad van Alblasserdam stemde in november vorig jaar in met het plan om het Scheldeplein een flinke opknapbeurt te geven. Hiervoor werd 799.000 euro beschikbaar besteld. Als extra optie kon de gemeenteraad kiezen voor een ‘waterpartij’ in de vorm van een fontein op het plein. De gemeenteraad vond deze optie echter veel te duur en niet passend. Wel werd ingestemd met het beschikbaar stellen van 50.000 euro voor een speeltoestel. Daarnaast komt er, als het aan de raad ligt, een (gratis) watertappunt van drinkwaterbedrijf Oasen.

Eenrichtingsverkeer
Voor 799.000 euro krijgt het Scheldeplein nieuwe sierbestrating, ‘groen’, duurzaam straatmeubilair (banken, fietsenrekken en verlichting) en een viertal ondergrondse afvalcontainers. Het nieuwe plein bestaat uit een grote cirkel voor onder andere markt en evenementen en een kleinere cirkel als verblijfsplek. Verder voorziet het definitief ontwerp in eenrichtingsverkeer vanuit de Rijnstraat en voldoende parkeerplaatsen tegenover de winkels, langs de Maasstraat en aan de achterzijde van de winkels.

Speeltoestel in plaats van fontein
Als extra optie kon de gemeenteraad kiezen voor een ‘waterpartij’ in de vorm van een fontein op het plein. Deze optie zou in eerste instantie 238.000 euro extra kosten. Later werd dit voorstel door het college van B&W aangepast naar een waterpartij van 150.000 euro, maar ook dat vonden veel raadsleden te veel geld. In plaats van een fontein, werd er gekozen voor een speelelement.

Samenwerking
Het ontwerp voor het nieuwe Scheldeplein is in samenwerking met bewoners, winkeliers, de Ichthuskerk en (toekomstige) gebruikers van het Scheldeplein tot stand gekomen. De gemeenteraad complimenteerde alle betrokken partijen voor het meedenken.

Huiskamer
In een persbericht stelt de gemeente dat het Scheldeplein ‘een tweede huiskamer’ wordt.