ALBLASSERDAM – Dominee R. Bakker heeft zaterdag 30 september 2017 intrede gedaan in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (OGGiN) te Kinderdijk in Alblasserdam. Daarmee heeft de gemeente, na twintig jaar vacant te zijn geweest, weer een eigen predikant. Zaterdagochtend vond de bevestigingsdienst plaats en in de middag werd de intrededienst gehouden. Beide diensten waren zo drukbezocht, dat een deel van de auto’s op het verderop gelegen Merconterrein geparkeerd moest worden.

Vacant
De gemeente, met een kerkgebouw aan het ds. Toesplein in het Damdorp, was sinds het vertrek van dominee T. Klok vacant. Dominee Bakker was sinds 2014 predikant in de OGGiN in Barneveld en is geboren en getogen op Urk.

1300 man
Tijdens de intrededienst, die werd bezocht door een kleine 1300 man, werd de heer Bakker toegesproken door dominee Klok, die tot 1997 voorganger was in de Alblasserdamse gemeente. Verder waren er toespraken van burgemeester Paans van Alblasserdam, ouderling Muis namens de Barneveldse gemeente, dominee Van der Tang van de Ger. Gem. in Ned. in Alblasserdam en ouderling Zevenbergen.

Pastorie
In de achterliggende periode is er door een flinke groep vrijwilligers vrijwilligers / gemeenteleden veel werk verricht om de pastorie een facelift te geven. Op 20 september werd de volledig gerenoveerde woning door de dominee in gebruik genomen.

De pastorie werd in de afgelopen maanden volledig gerenoveerd.