ALBLASSERDAM – Dertig ondergrondse containers, die momenteel al in gebruik  zijn in Alblasserdam, worden nog voor het einde van het jaar verplaatst naar een geschiktere locatie in het Damdorp. “Omdat straks bijna iedereen er gebruik van gaat maken, heeft de gemeente de locaties van de containers tegen het licht gehouden en een nieuwe indeling gemaakt,” zo laat de gemeente vrijdag 29 september 2017 in een persbericht weten.

Geen grijze kliko’s meer
Het is de bedoeling dat alle Alblasserdammers, op inwoners van enkele uitzonderingsgebieden na, hun restafval gaan storten in één van de honderd ondergrondse containers. De grijze containers (kliko’s), die nu op sommige locaties nog in gebruik zijn, zullen binnenkort ingenomen worden.

Brief
Inwoners die al ondergronds storten, moeten binnenkort mogelijk op een andere container gaan storten of krijgen een andere reservecontainer toegewezen. Afvalinzamelaar HVC stuurt alle inwoners een brief waarin staat wat er precies voor ze wijzigt en wanneer. Naar verwachting zullen de eerste containers in november worden verplaatst.

Gewijzigde locaties
Op deze kaart *het laden van het PDF-bestand kan even duren in verband met de grootte* staat aangegeven welke containers blijven staan, welke worden verwijderd en welke nieuw worden geplaatst. De kaart ligt ook ter inzage bij de balie van het gemeentehuis.

Maximaal 200 meter lopen
De gemeente Alblasserdam meldt in het persbericht: “Bij de bepaling van de locaties heeft de gemeente met veel zaken rekening gehouden. Zo moeten er geen kabels, leidingen en riolering in de grond liggen en moet de container passen in de omgeving (rekening houdend met onder meer privacy, bomen, parkeerplaatsen en bereikbaarheid voor de vuilniswagen). Daarnaast moeten de containers zo goed mogelijk verspreid zijn over het dorp. De gemeenteraad heeft bepaald dat elke inwoner op maximaal 200 meter loopafstand van de woning het restafval moet kunnen storten. Omdat inwoners die in hoogbouw wonen minder mogelijkheden hebben om afval te scheiden, blijven de ondergrondse containers bij die locaties zoveel mogelijk ongewijzigd. Het is de bedoeling dat deze wijzigingen in de hele gemeente voor 31 december 2017 zijn afgerond.”

Inloopbijeenkomst op 19 oktober
Bewoners met vragen of die de locaties op een grote kaart willen bekijken, kunnen terecht op de website van de gemeente. Daarop staat informatie, de locatiekaart en een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden. Op donderdag 19 oktober kunnen inwoners tijdens een inloopbijeenkomst meer informatie krijgen van medewerkers van de gemeente Alblasserdam en HVC. Er is geen vast programma; tussen 16.00 en 21.00 uur zijn inwoners – wanneer het hen uitkomt – van harte welkom in de burgerzaal van het gemeentehuis.

Ondergronds storten past in grondstoffenplan
Wethouder Peter Verheij: “Het ondergronds storten van restafval in de wijk past bij het beleid van de gemeente om inwoners te stimuleren het afval te scheiden. Het scheiden van plastic, oud papier en GFT doen we dicht bij huis, inzameling van restafval op afstand. Door goed te scheiden houd je minder restafval over. Een container in de tuin is dan niet meer nodig.”

***Aanvankelijk stond in de eerste zin van het artikel het woord ‘onlangs’. (de 30 containers die onlangs geplaatst zijn….) Omdat het woord ‘onlangs’ multi-interpretabel is, is de eerste zin aangepast.***