MOLENWAARD – Maandag 25 september 2017 heeft wethouder Fatih Özdere zijn ontslag per brief ingediend bij de gemeenteraad van Molenwaard. Het ontslag gaat per direct in. Fatih Özdere was sinds 1 januari 2013 wethouder in het college van Molenwaard en had de portefeuilles Economie & Toerisme, Voorzieningen, Personeel & Organisatie, Cultuur en Sport. “Mijn besluit om af te treden is een direct gevolg van de ontstane situatie rond Multifunctionele Accommodatie De Beemd in Oud-Alblas,” aldus Özdere.

In een verklaring is te lezen:

“De reden voor zijn aftreden is gelegen in recente financiële ontwikkelingen rond het dorpshuis, Trefpunt/MFA de Beemd, in Oud-Alblas. De nieuwbouw, herinrichting en bestuurlijke veranderingen rond het dorpshuis zijn al enige jaren een belangrijk en politiek gevoelig onderwerp. In november 2015 en november 2016 heeft wethouder Özdere na herhaalde en intensieve debatten met de gemeenteraad een financieel kader afgesproken waarbinnen de ontwikkelingen voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage moesten blijven. Zowel wethouder als raad hebben zich aan dat kader verbonden. De wethouder heeft toegezegd deze afspraken strak te zullen handhaven.

In de afgelopen periode heeft de wethouder pal gestaan voor de afspraken die met de raad zijn gemaakt. In de vele contacten met betrokkenen bij het dorpshuis is die afspraak leidend geweest, ook als het ging om nieuwe investeringsverzoeken van het stichtingsbestuur van de Beemd.

In juli 2017 is gebleken dat het Stichtingsbestuur MFA de Beemd opnieuw een beroep ging doen op de gemeenteraad om financieel extra bij te dragen. Na herhaalde doorrekening heeft de wethouder geconstateerd dat de gevraagde bijdrage het genoemde kader ruimschoots overschrijdt. In lijn met het raadsbesluit kan derhalve slechts afwijzend op het verzoek gereageerd worden. In politiek overleg van de afgelopen dagen is de wethouder echter gebleken dat fracties in de raad bereid zijn het afgesproken kader los te laten.

Daarmee is de geloofwaardigheid van de heer Özdere als politiek bestuurder in zijn relatie met de samenleving in het geding. Zijn consistente financiële koers richting Dorpshuis nu verlaten maakt hem naar zijn oordeel ongeloofwaardig. De heer Özdere is van oordeel dat zonder geloofwaardigheid een politiek bestuurder niet kan functioneren. Daarom dient hij per direct zijn ontslag in.”

Burgemeester Dirk van der Borg meldt: “Ik vind het jammer dat we een teamlid uit ons college verliezen. Ik respecteer de mening van wethouder Özdere om zijn ontslag in te dienen.”

PvdA
De PvdA van Molenwaard laat weten: “De fractie van de PvdA Molenwaard is ex‐wethouder Fatih Ozdere dankbaar voor zijn inzet voor Molenwaard de afgelopen 4,5 jaar. Fractievoorzitter Johan de Kruijk: “Wij respecteren de beslissing van Fatih om op te stappen. Hij heeft de afgelopen jaren meegebouwd aan de nieuwe gemeente Molenwaard tot wat het nu is en daarbij heeft hij een aantal lastige dossiers weten op te lossen. Denk aan het oude gemeentehuis in Bleskensgraaf waar nu een succesvol restaurant zit en de impasse met voetbalvereniging Nieuw‐Lekkerland. PvdA Molenwaard gaat nu snel op zoek naar een nieuwe wethouder. We zoeken naar een daadkrachtige bestuurder, die zich nog ruim een jaar met veel energie wil inzetten voor een sociaal en progressief Molenwaard. We hopen deze succesvolle coalitie voort te zetten en nog meer resultaten te boeken, voordat we met ingang van 1 januari 2019 gaan fuseren met Giessenlanden.”

Brief
De ontslagbrief wordt geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 26 september.