ALBLASSERDAM – Zaterdag 23 september 2017 heeft de Historische Vereniging bij De Haan Verhuizingen aan de Edisonweg in Alblasserdam een fototentoonstelling geopend over 240 jaar De Haan. Dit gebeurde op een feestelijke bijeenkomst met medewerkers en gepensioneerden van De Haan Verhuizingen. Voor deze gelegenheid waren ook leden van de familie De Haan aanwezig.

De tentoonstelling werd geopend door Wim de Haan in het bijzijn van Arie van ’t Zelfde als voorzitter van de Tentoonstellingscommissie, Ruud Boele als algemeen voorzitter van de Historische Vereniging West Alblasserwaard en leden.

De tentoonstelling zal vanaf 24 november 2017 te zien zijn in de Bibliotheek in Alblasserdam en daarna in De Wielen en De Alblashof.

Op de panelen vinden we de stukken uit de oude geschiedenis, o.a. een afschrift uit ‘het Rekeningboek’ van Fop Jans. Smidt dat vermeldt: ‘1777 den 20 Maij. Getimmert de spoelingschuijt voor Willem de Bes en Adriaen de Haen’.  Deze datum wordt aangehouden als de start van het bedrijf en  we spreken nu over 240 jaar De Haan. Ook kopieën van vergunningen die in 1808 en 1815 werden afgegeven aan Abraham de Haan als beurtschipper van Alblasserdam op Rotterdam v.v. In 1822 werd een nieuwe Schuijt afgeleverd door Cornelis Smit.  In 1870 bouwde Jonker in Kinderdijk een z.g. ‘hefaak’ voor schipper A. de Haan voor 340 gulden. In 1902 werd de eerste motorboot met de naam “Alblasserdam” aangeschaft.

In het boek “Geschiedenis van de familie De Haan 1500 – 2000“ van wijlen de heer Arnold de Haan lezen we dat met het overlijden van Abram de Haan in 1917 de bemoeienis van die familietak met het bedrijf ophield. De twee broers Abram en Adriaan gingen ieder hun eigen weg. Het huidige verhuisbedrijf komt voort uit de tak van Adriaan de Haan

Zijn nakomelingen Willem en Gilles drongen er op aan om een vrachtwagen te kopen, omdat dit sneller ging dan de tot dan toe gebruikte boot. Dit was in 1927.  Een Chevrolet werd gekocht. De brug over de Noord was er nog niet. Men ging met de veerpont van Alblasserdam naar Ridderkerk en  zo naar Rotterdam.

In de oorlog vorderden de Duitsers het materieel . Na de oorlog hebben de broers Willem en Gilles met een kleine gehuurde bestelwagen de bodedienst naar Rotterdam weer opgepakt en kregen via de z.g. Marchall hulp een Dodge vrachtwagen aangeboden.

Helaas zijn bij het bombardement van Alblasserdam op 11 mei 1940 veel historische gegevens verloren gegaan. Mede dankzij de inzet van Historische Vereniging zijn later toch nog weer meer gegevens bekend geworden.

In de jaren 50 en 60 groeide het bedrijf verder, mede door de komst van de broers Aad, Martin, Wim en Bert (zonen van Gilles) en werden enkele bodediensten opgekocht. Begin 1960 is begonnen met  het verhuisbedrijf. Later werd er steeds meer internationaal gewerkt  met uiteindelijk in de jaren 70 en 80 vestigingen in Spanje, Portugal en Malta. In Nederland zijn in die periode een nieuw kantoor en loodsen gebouwd. In 1977 is het 200 jarig bestaan gevierd met het personeel en klanten waar ook de Engelse Jennifer Hammond en Seth Gaaikema optraden. In december 1983 opende Prins Bernhard de nieuwe werkplaats. In 1987 is het nieuwe kantoor Edisonweg 30 geopend door moeder P. de Haan – van der Woerdt.

De Haan Verhuizingen is sinds 1997 gevestigd  aan de Edisonweg 18 in Alblasserdam.