REGIO – Het aantal mensen in de bijstand in de Drechtsteden is dit jaar teruggelopen. Sinds maart hebben ruim 150 mensen de bijstand verlaten waardoor het aantal bijstandsgerechtigden onder de 6600 is uitgekomen. Landelijk valt deze ontwikkeling op. In de meeste gemeenten groeit het aantal mensen in de bijstand namelijk juist nog steeds. De Drechtsteden hebben samen met Enschede en Den Bosch de sterkste daling in hun bestanden.

“We zijn hier natuurlijk heel blij mee”, zegt portefeuillehouder werk en inkomen Peter Heijkoop namens de Drechtsteden. “Belangrijke oorzaak van de daling is de opbloeiende regionale economie. Daarnaast hebben we als Drechtstedengemeenten stevig ingezet op een professionele werkgeversbenadering om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen.“

Aanpak Hierdoor kan de Sociale Dienst Drechtsteden mensen die net hun baan kwijt zijn snel weer aan een nieuwe baan helpen, meestal nog voordat ze een uitkering hebben aangevraagd.

Heijkoop: “Hoe korter de periode dat iemand werkloos is, hoe kleiner de negatieve gevolgen van het werkloos zijn. Onze aanpak is erop gericht om iedereen mee te laten doen in de samenleving en dat ze voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen. En dat werpt zijn vruchten af. Daarmee houden we de bijstand ook betaalbaar zodat we mensen die niet in staat zijn om zelfstandig een inkomen te verwerven financieel kunnen ondersteunen.”

Onder de regio Drechtsteden vallen op dit moment de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.