ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam wil het houten, leegstaande noodgebouw op het schoolplein van basisschool ’t Nokkenwiel (locatie Boerenpad) voorlopig nog niet gaan slopen. Kinderen van de school en de directie van de school hadden hier onlangs toe verzocht. Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 19 september 2017 bleek, na vragen van D66-raadslid Ramon Pardo, dat het college van B&W graag het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) voor minimaal twee jaar in het noodgebouw op het plein wil vestigen.

Ramon Pardo zei enigszins teleurgesteld te zijn in het college, omdat de gemeenteraad niet was geïnformeerd over de plannen om het noodgebouw voorlopig te laten staan. “De vraag was juist bij ons neergelegd. Ik had verwacht dat het college ons dus zou informeren,” aldus Pardo.

Hebben de ruimte nodig
“Het ligt niet in de lijn der verwachting dat het houten gebouw binnenkort gesloopt gaat worden. We hebben de ruimte echt nodig voor het CJG,” vertelde wethouder Arjan Kraijo. Hij vervolgde: “Er zijn inmiddels gesprekken tussen ’t Nokkenwiel en het college gevoerd. De zorgen die er zijn, nemen we uiteraard mee. Ook kijken we naar de onderwijsinpectierapporten om te zijn wat het commentaar is op het plein. Daarbij zijn we van plan om het gesprek te voeren met de vertegenwoordiging van de leerlingen, die hier ook hebben ingesproken, om te kijken wat we nu kunnen doen om de pijn van zo’n besluit te verzachten. Bijvoorbeeld door te kijken naar de inrichting van het plein en een daar een geste op te doen, om te zien of we daar iets moois van kunnen maken. Dat gesprek staat nog open.”

Niet wenselijk
Wethouder Zandvliet vulde aan: “Het CJG zit momenteel in De Alblashof, maar dat pand wordt binnenkort gerenoveerd. We hadden gehoopt dat de ontwikkelingen van Dok12 al verder gevorderd waren, zodat het CJG direct daarheen zou kunnen. Dat is anders gelopen en dus moesten we op zoek naar tijdelijke huisvesting voor het CJG. Een consultatiebureau op wielen of een tent behoorden niet meer tot de opties. We hebben het dorp afgezocht naar een locatie die aan de eisen voldoet. Dat betekent dat je baby’tjes moet kunnen wegen en dat dat niet bij een buitendeur is. Dat er een ogentest mogelijk moet zijn, dus dat je een bepaalde afstand tot een muur moet hebben. Daar zaten allerlei moeilijkere eisen aan, waardoor we uitgekomen zijn bij het houten gebouw van ’t Nokkenwiel. Dit past ook binnen de financiële kaders: budgetneutraal. Wij denken dat dit de beste optie is. Het enige alternatief is dat mensen naar Nieuw-Lekkerland of een andere gemeente moeten. Dat lijkt ons niet wenselijk.”

CJG
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (het CJG) geeft antwoord op alle vragen over opgroeien en opvoeden. Iedereen met vragen over eten en groei, verlegenheid of agressie, drugs of drukke kinderen, seksualiteit of zwangerschap, over echtscheiding of puberteit kan bij het CJG binnenlopen. Het CJG is er voor ouders en verzorgers, toekomstige ouders, kinderen, jongeren en alle mensen die werken met kinderen, met jongeren of met ouders en verzorgers.

Weghalen
De kinderen van basisschool ’t Nokkenwiel pleitten onlangs voor het weghalen van het houten noodgebouw op hun schoolplein en aanpassing van het plein. De kinderen van de leerlingenraad kwamen naar het gemeentehuis om de gemeenteraad hierover toe te spreken. “Ons doel is dat het huidige plein wordt vernieuwd en dat het houten gebouw, dat nu leegstaat, wordt weggehaald,” vertelden de kinderen. De leerlingen vervolgden: “Het houten gebouw, dat is afgekeurd door de GGD, is te oud om nog te gebruiken. Het gebouw moet weg. Op die plek willen we veldjes om te voetballen en te hockeyen en we willen een stuk natuur met schommels, omdat onze school te weinig natuur heeft.”

Geen herbestemming
Een herbestemming van het noodgebouw, dat tot vorig jaar in gebruik was, zagen de leerlingen niet zitten: “Het kost meer geld om het op te knappen, dan om het weg te halen. Als er dan andere organisaties in komen, komen er veel mensen op ons schoolplein. Dat is raar voor de kinderen en geeft overlast.”

Renovatie
Eén van de ouders van de leerlingen uit de medezeggenschapsraad lichtte het plan voor de renovatie van het plein nog verder toe: “Zowel het schoolgebouw als het schoolplein zijn dringend aan renovatie toe. Op het schoolplein staat het houten gebouw al geruime tijd leeg en staat te verpauperen. Grote wens van ’t Nokkenwiel is verwijdering van het houten pand. Het gebouw is in zeer slechte staat. De inspectie heeft in het verleden al forse kritiekpunten laten zien. Denk daarbij aan brandgevaar en een ongezond binnenmilieu.”

Zo snel mogelijk weg
Na de presentatie door de kinderen was er applaus van de raadsleden. Raadslid Haci Erdogan van de PvdA liet weten dat hij zich in gaat zetten voor het weghalen van het noodgebouw. “Ik heb zelf ook op die school gezeten en heb het plein meerdere keren zien veranderen. Ik ben er voor om het gebouw zo snel mogelijk weg te laten halen.” De andere partijen namen nog geen standpunt in.

De gemeente en school gaan op twee oktober met elkaar in gesprek om te zien welke mogelijkheden er zijn.