ALBLASSERDAM – Met het verwijderen van een stuk oude beschoeiing heeft wethouder Peter Verheij vrijdag 15 september 2017 het startsein gegeven voor de eerste fase van de reconstructie van de wijk Blokweer 2 in Alblasserdam. De Kuiper Infrabouw voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Alblasserdam. Bij de eerste fase zijn circa 150 huishoudens betrokken. De woningen staan aan de Ganzerik (gedeeltelijk), Kattestaart, Krabbescheer, Ratelaar (gedeeltelijk), Vossestaart, Waterlelie, Waterpeper, Wederik en het Zwenkgras.

Bij het maken van de plannen voor de reconstructie zijn de bewoners van de wijk nauw betrokken geweest. Het is een goede zaak dat we nu met de uitvoering kunnen beginnen. Als de werkzaamheden zijn gedaan, is het nog prettiger wonen in Blokweer 2,” aldus wethouder Verheij die onder meer verantwoordelijk is voor de buitenruimte.

Verzakte wijk
Het doel van de reconstructie is het ophogen van de verzakte wijk. Gelijktijdig wordt de riolering vervangen of gerepareerd. De rijbanen en trottoirs krijgen nieuwe bestrating en de straten worden zoveel mogelijk uniform als 30 kilometer-zone ingericht. De waterpartij wordt voorzien van drie composiet bruggen en een nieuwe beschoeiing. Ook de speelplaatsen krijgen een nieuwe inrichting. In het voor- of najaar van 2018 komt er nieuwe beplanting. De reconstructie verloopt straat voor straat. De bewoners vernemen tijdig per brief wanneer hun straat aan de beurt is.

Aanleiding
Van oorsprong is het gebied Blokweer 2 een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond bevindt zich een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond snel verzakt. De afgelopen jaren is de verzakking zodanig toegenomen (30-60 cm), dat er problemen in de wijk ontstaan. De rioleringen raken verstopt en de bestrating zakt steeds verder, waardoor de opstap naar de voordeuren hoger wordt.

Planning
Op vrijdag 15 september zijn de werkzaamheden officieel gestart. Voor deze datum was de aannemer al begonnen met (kleine) voorbereidende werkzaamheden. Onder voorbehoud van weers- en onvoorziene omstandigheden, zijn de werkzaamheden eind mei 2018  gereed. Fases 2 en 3 van de reconstructie Blokweer 2 worden aansluitend in 2018 en 2019 uitgevoerd.

Kosten
Voor de totale reconstructie heeft de gemeenteraad 4.410.000 euro beschikbaar gesteld. Meer informatie over fase 1 van het project is te vinden op de site van de gemeente.