ALBLASSERDAM – Een groep Syrische vluchtelingen heeft woensdag 13 september 2017 in het gemeentehuis van Alblasserdam uitleg gekregen over de grondwet en de normen en waarden in Nederland door burgemeester Jaap Paans. De workshop was bedoeld om hen voor te bereiden op het ondertekenen van de Participatieverklaring.

De Participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering. Na twee workshops ondertekenen alle deelnemers deze verklaring. Hiermee tonen zij hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid daar actief aan bij te dragen. ,,Goed om meer te leren over de gebruiken in Nederland. Fijn dat de uitleg in onze eigen taal is,” vertelde Muhamad uit Alblasserdam. ,,Nu ik in Nederland woon, moet ik me ook aanpassen aan de regels.”

In twee bijeenkomsten komen vluchtelingen meer te weten over de Nederlandse samenleving en de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Tijdens de eerste bijeenkomst sprak de groep vluchtelingen onder andere over hoe je reageert op uiteenlopende situaties zoals: Wat doe je als je dochter in het weekend hoge koorts krijgt? Hoe reageer je als bij de buurman ‘s avonds laat harde muziek aan staat? Aan de orde kwam wat in zo’n geval wel en niet gebruikelijk is.

Tijdens de tweede bijeenkomst, op woensdag 13 september, heeft burgemeester Paans de nieuwe Alblasserdammers verteld over de grondwet en de normen en waarden in Nederland. Nu ze beide workshops hebben gevolgd, worden ze uitgenodigd voor het ondertekenen van de Participatieverklaring.

In opdracht van gemeente Alblasserdam verzorgt VluchtelingenWerk de workshops. Deze professionele vrijwilligersorganisatie helpt vluchtelingen in Alblasserdam bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Kijk voor meer informatie www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwest/vacatures.