REGIO – Het aantal mensen in de Drechtsteden (waaronder Alblasserdam) met problematische schulden is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Daarom heeft het Drechtstedenbestuur besloten dat er volgend jaar twee bewindvoerders in dienst komen bij de Sociale Dienst Drechtsteden. De bewindvoerders helpen mensen met schulden om hun financiële situatie weer gezond te krijgen.

Voor portefeuillehouder Peter Heijkoop van de Drechtsteden heeft de aanpak van schulden een hoge prioriteit. “Financiële problemen brengen mensen vaak in een uitzichtloze situatie. Vooral kinderen worden daarvan de dupe. Met gerichte ondersteuning willen we mensen met zware schulden weer zo snel mogelijk zelfredzaam maken.”

Stabiel
Bewindvoerders zijn er voor mensen die onder zogeheten beschermingsbewind zijn geplaatst. Ze nemen tijdelijk het volledige beheer van de financiën over en zorgen ervoor dat vaste lasten op tijd worden betaald. Medewerkers van de sociale dienst helpen vervolgens om via afspraken met schuldeisers of een wettelijke regeling de schulden te saneren en de financiële situatie zo snel mogelijk weer stabiel te maken.

Vergoed
De rechter bepaalt of iemand in aanmerking komt voor beschermingsbewind. Mensen die daarvoor in aanmerking komen kunnen gebruik maken van een van de bewindvoerders van de Sociale Dienst Drechtsteden of van een particuliere bewindvoerder. De kosten van de bewindvoerders worden in veel gevallen geheel of gedeeltelijk vergoed door de sociale dienst.

Budgetcursus
Ook als mensen geen grote schulden hebben maar wel moeite hebben om rond te komen, kunnen ze terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Daar kunnen ze kosteloos gebruik maken van een budgetcursus of een persoonlijk financieel advies. Op de website socialedienstdrechtsteden.nl/schulden kunnen alle inwoners van de Drechtsteden bovendien een gratis advies op maat krijgen via het digitale geldplan ‘Kom uit de geldzorgen’.