BLESKENSGRAAF / ROTTERDAM – De Rotterdamse rechtbank heeft woensdag 2 augustus 2017 Eeuwit K., ex-wethouder van Gorinchem vrijgesproken van ontucht. De 33-jarige Bleskensgraver werd er door justitie van verdacht dat hij in 2015 ontucht had gepleegd met een toen 16-jarig meisje. Justitie eiste twee weken geleden een celstraf van achttien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank oordeelt echter, net als de advocaat van K., dat er geen sprake is van misbruik. De ex-wethouder, die woensdag zelf aanwezig was bij de uitspraak vertelde opgelucht te zijn. “We hebben een zware tijd achter de rug. Nu overheerst de opluchting,” aldus K.

Groot leeftijdsverschil
De rechter vatte in de uitspraak samen hoe de uitspraak tot stand is gekomen. “Verdachte heeft op de zitting gedetailleerd erkend de in de tenlastelegging genoemde seksuele handelingen te hebben verricht. Met de officier van justitie erkent de rechtbank dat er een flink leeftijdsverschil bestond tussen de aangever en de verdachte. Ook ziet de rechtbank dat de verdachte als gemeenteraadslid en als fractievoorzitter een belangrijke positie had binnen de CDA-fractie van Gorinchem. Verder constateert de rechtbank dat zijn handelingen tot verontwaardiging hebben geleid binnen en buiten de gemeenschap waarin hij actief was.”

Geen misbruik
De rechter vervolgde: “De vraag die de rechtbank dient te beantwoorden is of verdachte, door misbruik te maken van overwicht of misleiding, aangeefster opzettelijk heeft bewogen, ontuchtige handelingen te plegen of te dulden. Dat is een juridisch oordeel en geen moreel oordeel. Uit de verklaringen van de aangeefster blijkt niet, althans onvoldoende, dat de verdachte aangeefster heeft misleid of dat hij enig overwicht heeft misbruikt, waardoor aangeefster is bewogen seksuele handelingen te dulden of te verrichten.”

Grenzen bewaakt
“Uit de verklaring van aangeefster blijkt ook niet dat het leeftijdsverschil of de positie binnen het CDA voor haar een rol heeft gespeeld. Daarbij oefende aangeefster zelf een grote mate van controle uit over hoe de contacten verliepen en waar werd afgesproken. De aangeefster bewaakte daarbij zelf haar seksuele grenzen. Die heeft verdachte ook gerespecteerd. Bovendien heeft aangeefster zelf de relatie beëindigd, toen zij een nieuwe vriend kreeg, waarna vriendschappelijk contact bleef bestaan.”

Vrijspraak
“Alles samenvattend acht de rechtbank niet aangetoond dat er sprake is geweest van misbruik. De rechtbank kan dan ook niet anders dan vrijspreken en dat doet zij dan ook. Door deze vrijspraak komt de rechtbank niet toe tot beoordeling van de gevorderde schade vergoeding. De benadeelde partij zal daarom niet ontvankelijk worden verklaard.”

Advocaat
Advocaat Adriaan Norenburg stelde twee weken geleden al dat vrijspraak op zijn plaats zou zijn. De raadsman vertelde: “Personen van zestien jaar en ouder zijn voor de wet seksueel meerderjarig. Een persoon van zestien is dus vrij om zelf invulling te geven aan haar seksuele activiteiten. Vanuit morele, ethische opvattingen kun je hier anders naar kijken, maar het gaat hier om de juridische beoordeling. Dat er aangifte gedaan is, heeft in belangrijke mate te maken met de invloed van de religieuze autoriteit van de dominee. Hij vond, net als de vader van het meisje, dat de tiener naar de politie moest gaan om aangifte te doen.”

Hoger beroep
Het Openbaar Ministerie heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Gebeurt dit niet, is de uitspraak definitief.