nieuwe-afbeelding-14-mediumKINDERDIJK  – De gemeente Molenwaard heeft terecht een vergunning verleend aan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) voor de bouw van een traditionele molenschuur bij de molens van Kinderdijk. De Rechtbank Rotterdam oordeelde deze week dat de vergunningsprocedure zorgvuldig is doorlopen. Hiermee verklaart zij het beroep van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk ongegrond.
Begin januari 2016 diende de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk een vergunningsaanvraag in voor het plaatsen van een schuur bij een nieuwe Museummolen aan de Overwaard 7. De gemeente heeft hierop bij verschillende instanties – onder andere de monumentencommissie Molenwaard en de Provincie Zuid-Holland- advies ingewonnen en zij zagen geen bezwaren. De Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk maakte wel bezwaar en diende een zogenaamde zienswijze in. Na beoordeling hiervan concludeerde de gemeente dat aanpassing van de vergunning en het bouwplan niet nodig was. Hierop stapte de belangenvereniging naar de rechter. Deze week bleek dat zij niet in het gelijk is gesteld.

Afmetingen en locatie
Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk heeft grote moeite met de afmetingen (17 meter lang en 6 meter hoog) en locatie van de schuur. “De ‘standaard’ toeristen foto wordt vanaf de brug bij de Blokweerse Wipmolen genomen. Wanneer de educatieschuur gebouwd gaat worden zoals bedacht, zal de doorgaande lijn van de molens verstoord worden door een schuur. De schuur is buitenproportioneel groot voor een schuur bij een woning,” steldeJohan Velthuizen van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk.

Leefbaarheid
Velthuizen vervolgde: “De bouw van deze educatieschuur is op diverse punten in strijd met het vigerende en toekomstige bestemmingsplan. Daarnaast maken wij ons grote zorgen om het authentieke karakter van het gebied. Wij zijn van mening dat de schuur geen enkele historische waarde heeft en dus niet gebouwd zou moeten worden. Tot slot zal een gebouw om toeristen te ontvangen de leefbaarheid van Kinderdijk verslechteren omdat het nog meer bezoekers aantrekt. Bovendien is de schuur onbereikbaar voor hulpdiensten.”

Educatieschuur
De komende tijd werken betrokken partijen toe naar de realisatie van de educatieschuur en gaan hierover met elkaar in gesprek. Ook zijn er onlangs afspraken gemaakt tussen gemeente, waterschap, SWEK en molenbewoners over de regels en voorzieningen rondom de educatieschuur. Bijvoorbeeld over het voorkomen van overlast en het waarborgen van de privacy.

Ontvangst voor groepen
De gemeente Molenwaard laat weten: “De bouw van een traditionele molenschuur is nodig om in de toekomst bezoekers te kunnen ontvangen en om voorlichting te kunnen geven over het gebied. De schuur komt te staan naast een nieuw in te richten Museummolen. Dit is een bijzonder exemplaar met twee schepraderen die veel ruimte innemen. De molen is hierdoor niet geschikt voor het ontvangen van grote groepen. De te bouwen schuur sluit qua architectuur en vormgeving aan bij het molengebied.”

 

nieuwe-afbeelding-14-medium

Volgens de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zal de schuur er ongeveer zo uit gaan zien.

De ‘standaard’ toeristen foto wordt vanaf de brug bij de Blokweerse Wipmolen genomen en ziet er ongeveer zo uit.

De ‘standaard’ toeristen foto wordt vanaf de brug bij de Blokweerse Wipmolen genomen en ziet er ongeveer zo uit.

nieuwe-afbeelding-13-medium