KINDERDIJK – Op één punt was iedereen het wel eens tijdens het tweede Kinderdijkgesprek. Er moet iets gebeuren om de toenemende toeristenstroom in goede banen te leiden om zo de leefbaarheid en veiligheid in Kinderdijk op peil te houden. De wijze waarop, dat was het discussiepunt tijdens de bijeenkomst die op initiatief van de gemeenteraad van Molenwaard was georganiseerd. Ruim 100 Kinderdijkers woonden de avond bij.

De gemeenteraad wilde graag met de inwoners van Kinderdijk in gesprek, er een besluit moest worden genomen over het bestemmingsplan Werelderfgoed Kinderdijk. Dit plan maakt de aanleg van een aantal nieuwe gebouwen in het Werelderfgoed mogelijk, zoals bijvoorbeeld het bezoekerscentrum. Ook gaat het plan in op ruimtelijke onderwerpen als looproutes, plekken voor ondersteunende horeca en  de ‘stop & go-zone’ om de overlast van bussen te verminderen. Voor het realiseren van het bestemmingsplan zijn vaak nog wel vergunningen nodig. Het plan schept de randvoorwaarden om te gaan bouwen.

Zorgen
De zorgen van de Kinderdijkers hebben voor een belangrijk deel betrekking op het aantal (te verwachten) toeristen in relatie tot toename in overlast, verkeersdrukte en onveiligheid. Daarbij keken bewoners kritisch naar  de maatregelen om het verkeer te verminderen en om de bezoekers aan het Werelderfgoed op te vangen. Er werden bijvoorbeeld vragen gesteld over het plan om toeristen die met de auto Kinderdijk willen bezoeken op te vangen in Haven-Zuid in Alblasserdam. Onlangs heeft de gemeenteraad van Alblasserdam hier een principebesluit over genomen.

Bezoekerscentrum
Een ander punt van zorg betrof het bezoekerscentrum. De ongerustheid had niet zozeer betrekking op de vraag of het er moest komen, want zo’n centrum draagt immers in belangrijke mate bij aan het sturen op de bezoekersstromen. Wel was er discussie over de plek, het uiterlijk en de omvang van het bezoekerscentrum. Ook vroegen inwoners aandacht voor natuur en milieu.

Geen Florence
De inwoners wilden vooral toelichting op het bestemmingsplan. Een drastische maatregel als het weren van toeristen of het gebied geheel afsluiten willen de meeste Kinderdijkers niet. Ze zijn trots op ‘hun’ werelderfgoed en tonen het graag. Maar dus wel in balans met hun woongenot, privacy en leefbaarheid. Of zoals wethouder Meerkerk zei: ‘We willen het Werelderfgoed samen positief beleven; molenaars, bewoners en toeristen vanuit de hele wereld. We willen geen extreme drukte zoals in Florence, laat dat helder zijn. Een bestemmingsplan geeft ons de kans om regie te houden op de toestroom van toeristen. We kunnen sturen. Als we op onze handen blijven zitten , weten we zeker dat er een ongecontroleerde groei ontstaat. Niets doen is dus geen optie.”

Foto’s: Cor den Boer, bewoner van één van de molens in Kinderdijk.

“Het was vanmorgen voor de zoveelste keer een chaos in Kinderdijk er was geen doorkomen aan. Je zal maar in Kinderdijk wonen en weg moeten! De instanties,waaronder de Swek hebben het al lang niet meer in de hand en het wordt steeds erger,” stelt Cor den Boer uit Kinderdijk.