ALBLASSERDAM – Een 40-jarige man uit Alblasserdam is donderdag 6 juli 2017 door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf van 200 uur en het betalen van een schadevergoeding van 3000 euro in verband met het plegen van ontuchtige handelingen met een minderjarig meisje. Twee weken geleden bekende de Damdorper huilend schuld voor de rechters in de rechtbank. Donderdag deed de rechter uitspraak in de zaak, waarbij het slachtoffer ruim 88.000 euro schadevergoeding had gevraagd.

Kampeerboerderij
De ontuchtige handelingen vonden in april 2013 plaats op een kampeerboerderij op Goeree-Overflakkee. De man betaste, tijdens het kijken van een film, een toen 14-jarig meisje en liet zich ook door de tiener aftrekken. Hij werd tijdens deze ontuchtige handelingen betrapt door zijn echtgenote.

Training
De veertiger verklaarde tegenover de rechtbank dat een seksuele obsessie, veroorzaakt door een gevoel voor aandachttekort, aan de misstap ten grondslag lag. De Damdorper, die eerder al twee keer werd betrapt op potloodventen, meldde zich na het misbruik op eigen initiatief aan voor een intensieve training voor zedendelinquenten. Vorig jaar deed het meisje aangifte. De nu 18-jarige tiener eiste via het Openbaar Ministerie een schadevergoeding van 88.597 euro.

Kans op herhaling nihil
Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden een taakstraf van 200 uur. De rechter legde de gevraagde straf 6 juli op. “Het gaat hier om een bijzondere zaak, waarbij meneer bijna alles heeft bekend en zich, voordat er aangifte tegen hem werd gedaan, een uitgebreide behandeling voor zedendelinquenten bij De Waag heeft gehad. De reclassering heeft daarom het advies gegeven dat bijzondere voorwaarden voor meneer niet nodig zijn, omdat de kans op herhaling nihil is. Daar houdt de rechtbank rekening mee, al blijft het vreselijk wat er is gebeurd. In de eerste plaats voor het meisje, maar ook voor de familie van meneer. Iedereen lijdt hieronder,” zo begon de rechter zijn vonnis.

200 uur
De rechter vervolgde: “Meneer bekende hier op zitting bijna alles, maar ontkende dat er sprake was van aftrekken. Het ging volgens hem om ‘vasthouden’. Juridisch gezien is er echter wel sprake geweest van aftrekken en daarmee zijn alle feiten bewezen. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een werkstraf van 200 uur, zoals gevraagd door de officier van justitie.”

Claim
Over de ingediende vordering van ruim 88.000 euro zei de rechter: “Er is een groot bedrag gevraagd door het slachtoffer. Hier gaat de rechtbank grotendeels niet in mee. De materiële schadevergoeding wordt afgewezen en voor de immateriële schadevergoeding wordt het symbolische bedrag van 3000 euro toegekend op grond van billijkheid. Het slachtoffer zou via de civiele rechter alsnog een claim kunnen indienen.” Na de uitspraak benadrukte de advocate van meneer dat er inmiddels een goed en schuldbewust gesprek is geweest tussen het meisje en haar cliënt.

Beroep
De Alblasserdammer heeft twee weken de tijd om beroep aan te tekenen tegen het vonnis. Gebeurt dit niet, is de straf definitief.

Foto: archief.