ALBLASSERDAM – Het tbc-onderzoek dat eerder dit jaar is gestart op basisschool Het Palet in Alblasserdam wordt verder uitgebreid. In de komende weken zullen alle leerlingen en leerkrachten van de school worden onderzocht. “Dit heeft te maken met het aantal infecties die gevonden zijn,” laat Irene Warbout van GGD Rotterdam Rijnmond maandag 3 juli 2017 weten.

Open tbc
Aanleiding voor het eerdere onderzoek was het feit dat bij één van de leerlingen open longtuberculose was vastgesteld. Naar nu blijkt zijn meerdere leerlingen door deze infectie besmet met een latente tuberculose-infectie (LTBI). Warbout vertelt hierover: “Van deze besmetting merk je niets. Mensen met LTBI zijn ook niet besmettelijk. Alle mensen met een LTBI worden behandeld. Deze mensen zullen geen tbc meer ontwikkelen als gevolg van deze besmetting.” Om hoeveel besmettingen het exact gaat, kan Warbout niet zeggen in verband met ‘de privacy van deze personen’.

Twee onderzoeken
In maart van dit jaar is de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rijnmond (GGD) gestart met een brononderzoek en contactonderzoek, nadat duidelijk was dat een leerlinge besmet was met open tbc. Wat de bron van de open tbc-infectie is geweest bij het betreffende meisje, is nog niet duidelijk. Dit onderzoek wordt verder voortgezet. Het contactonderzoek in de directe omgeving van het meisje, liet in de afgelopen maanden zien dat een aantal mensen besmet is geraakt. De leerling met open tbc is behandeld en al geruime tijd niet meer besmettelijk.

Hele school
Warbout van de GGD: “Nader (contact)onderzoek is onderdeel van de procedure van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het doel hiervan is uit te sluiten dat andere mensen zijn besmet. Het contactonderzoek houdt in dat mensen uit de directe omgeving van de leerling worden onderzocht. Na de klas van de leerling worden nu ook de andere klassen van Het Palet en de BSO/peuterspeelzaal onderzocht. Met een huidtest wordt er gekeken of er sprake is van een besmetting.”

Geen reden tot ongerustheid
De ouders van de leerlingen zijn maandag 3 juli over de uitbreiding van het onderzoek geïnformeerd. Het onderzoek heeft geen gevolgen voor de schoolactiviteiten. Warbout: “Alle leerlingen kunnen gewoon naar school en alle familie en vrienden kunnen bij activiteiten op school aanwezig zijn. Vakantieplannen hoeven ook niet aangepast te worden. Er is dus geen reden tot ongerustheid.”

Vervelend
Schooldirecteur Vera Doejaaren van Het Palet baalt van de situatie, maar zegt ook in te zien dat het belangrijk is dat er gedegen onderzoek wordt gedaan. “Ook wij zijn hierdoor verrast. Het is ongelofelijk vervelend dat het zo loopt, maar ik ben blij dat alle protocollen keurig worden gevolgd en dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. We wachten de uitslagen van de onderzoeken af.”

Tbc
De algemene ziekteverschijnselen van tbc zijn: hoesten langer dan drie weken, koorts, nachtzweten en gewichtsverlies. Warbout van de GGD benadrukt dat lang niet iedereen die besmet wordt met tbc, ook daadwerkelijk ziek wordt: “Als iemand besmet is met tuberculose, merkt hij/zij daar vaak niets van. Het kan jaren duren voordat iemand ziek wordt. De meeste mensen worden na een besmetting nooit ziek. Zij kunnen de ziekte ook niet overdragen. Mensen met gezondheidsklachten kunnen de huisarts bellen.”

Meer informatie
Meer informatie over tuberculose is te vinden op de site van het RIVM.