ALBLASSERDAM – De leden van SGP Alblasserdam hebben Peter Verheij (36) opnieuw benoemd tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Jaco Brand (32) is benoemd op plaats 2 op de lijst. Brand is sinds 2014 lid van de gemeenteraad en heeft zich met name ingezet voor de openbare ruimte, bouwprojecten, duurzaamheid en luchtkwaliteit. Brand is beoogd fractievoorzitter vanaf de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Hij volgt dan Jan-Willem de Leeuw op die na 16 jaar terugtreedt uit de lokale politiek. Jan-Willem de Leeuw is dan 4 jaar burgerraadslid en 12 jaar raadslid geweest waarvan de laatste 4 jaar als fractievoorzitter.

Peter Verheij (36) is al geruime tijd actief in de politiek van Alblasserdam. In 1996 kwam hij in de Jeugdgemeenteraad, in 2006 werd hij lid van de gemeenteraad en in 2010 werd hij wethouder. Op dit moment met onder andere de portefeuilles financiën, economie, werk en inkomen, openbare ruimte en de regio Drechtsteden. Peter Verheij: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen. Alblasserdam is een gemeente met een dorps karakter. Als Alblasserdammer in hart en nieren zet ik mij daar graag voor in. De SGP staat voor politiek volgens Bijbelse waarden en normen. Vanuit dat ankerpunt geven we vorm aan het goed besturen van ons dorp zodat het prettig wonen en goed ondernemen is. Duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid zijn daarin kernthema’s. Komende tijd werken we op basis daarvan ons verkiezingsprogramma voor de periode 2018-2022 verder uit.”

De SGP wil haar bijdrage aan het gemeentebestuur graag continueren. “Alblasserdam staat er op dit moment goed voor. Zowel het bestuur, de organisatie als de financiën. Achterover leunen is er zeker niet bij. Dat past ook niet bij ons als Damdorpers. De handen uit de mouwen. Er is nog een hoop werk te doen.”, aldus Jaco Brand.

Suggesties en ideeën voor het verkiezingsprogramma zijn welkom op reageren@sgpalblasserdam.nl. De volledige kandidatenlijst van de SGP en het verkiezingsprogramma 2018-2022 worden in het najaar vastgesteld.

Update:
Tijdens de ledenvergadering van SGP Alblasserdam in oktober 2017 stemden de leden unaniem in met de kandidatenlijst en met het verkiezingsprogramma 2018-2022. Peter Verheij is opnieuw lijsttrekker. Op nummer twee staat Jaco Brand, beoogd fractievoorzitter. De zittende gemeenteraadsleden Albert Brasser en Corné van Werkhoven nemen de derde en vierde plek in op de kandidatenlijst. Hoogste nieuwkomers zijn Jan Mark ten Hove en Teus Dekker. Burgerraadslid Harrold van Vliet completeert de top-zeven. Jan Willem de Leeuw, die voor de zomer zijn vertrek uit de politiek heeft aangekondigd, zal lijstduwer zijn.

Verder stemden de leden in met het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma stoelt op vijf speerpunten: vóór een dorps karakter, vóór een duurzame leefomgeving, vóór goede zorg, vóór een veilig Alblasserdam en vóór een gezond ondernemersklimaat.

Wethouder Peter Verheij (links) en raadslid Jan-Willem de Leeuw.

 

Beoogd fractievoorzitter en huidig raadslid Jaco Brand.