ALBLASSERDAM – Groepachters van de Albasserdamse basisscholen Het Palet, De Twijn, De Schalm, de ds. Joannes Beukelmanschool en ’t Nokkenwiel hebben deze week gedebatteerd in Landvast. De debatwedstrijd ‘The Bat’ werd gewonnen door kinderen van De Twijn, die daarmee een cheque van 1500 euro in de wacht wisten te slepen. Het geld zal besteed worden aan het plan dat de kinderen presenteerden. Namelijk: meer speelattributen in zwembad Blokweer.

Een aantal weken geleden zijn de kinderen in de groepen 8 gestart met lessen vanuit het jongerenwerk over debatteren. In deze lessen hebben zij geleerd hoe argumenten gebruikt worden en hoe er gedebatteerd moet worden.

Debat
Als opdracht kregen de groepachters een plan te bedenken voor jongeren in Alblasserdam. Op 14 juni kregen de groepen de kans om hun plan in negen minuten tijd te presenteren en te verdedigen in een debat in Landvast. Dit deden zij vol overgave en onder toeziend oog van de burgemeester, de wethouders, gemeenteraadsleden en overige belangstellenden.

Winnaar
Hilde, Aletta, Moreno en Sietse van De Twijn bedachten het plan om het zwembad Blokweer aantrekkelijker te maken voor kinderen en jongeren met meer spelmateriaal. Met dit plan wonnen zij de debatwedstrijd in hun eigen klas en uiteindelijk ook de wedstrijd in Landvast die gejureerd werd door de drie wethouders van het Damdorp. Andere plannen waren onder meer een hangcontainer met draadloos internet bij het Makado, een waterglijbaan in het Lammetjeswiel en een natuurspeeltuin.

Zwembad
De organisatie van het debat was in handen van het jongerenwerk en de jeugdgemeenteraadsleden Bart Blokhuis en Ellis van Steenis. Corinne Derks van het jongerenwerk vertelt: “We wilden een koppeling maken tussen de gemeentelijke systeemwereld en de leefwereld. De twee werelden zijn nu nog te ver van elkaar verwijderd. Dat het idee van De Twijn ook hier naar voren komt, verbaast me niets. Het zwembad scoort bij jongeren al jaren een zware onvoldoende. We hopen dat het budget van 1500 euro dit jaar nog besteed kan worden aan speelattributen voor in het bad. De andere ideeën die zijn gepresenteerd, worden gekoppeld aan gemeenteraadsleden.”

Puntige betogen
Burgemeester Jaap Paans, die voorzitter was van het debat, kijkt terug op een zeer geslaagde avond. Paans vertelt: “Er werd goed gedebatteerd, waarbij gebruik werd gemaakt van compacte, puntige betogen, met een goede opbouw en sterke argumenten. Ik vind het ook goed dat met deze debatten al in groep 8 wordt gestart en dat kinderen op de basisschool al bijgebracht wordt hoe je een goed debat met elkaar voert. Wat het college betreft is dit debat een start van een lange traditie.”

Bak talent
Ook de wethouders waren enthousiast over het debat. Wethouder Zandvliet: “Man, wat een bak talent, ideeën en blij enthousiasme stond er op het podium.” Wethouder Verheij concludeerde: “Het was heel geslaagd! Top georganiseerd door Bart en Ellis en het jongerenwerk. Leerlingen van de basisscholen waren super fanatiek in het debat.”