ALBLASSERDAM – Zorggroep Rivas wil graag dit jaar nog beginnen met een renovatie van verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam. De zorggroep heeft echter één probleem: door een negatief operationeel resultaat in 2015, is het voor Rivas niet mogelijk om op korte termijn een lening van 4.000.000 euro voor de renovatie aan te gaan. Rivas vraagt daarom de gemeente Alblasserdam om een garant te staan voor het bedrag. In het kader van Europese wetgeving op het gebied van staatssteun mag de gemeentelijke garantie niet meer dan tachtig procent van het te lenen bedrag dekken. Uiteindelijk wordt er dus gevraagd om een garantstelling van 3,2 miljoen euro. Als de gemeenteraad van het Damdorp daarmee instemt, kan Rivas de renovatie starten.

Noodbouw
De renovatie van De Alblashof gaat ongeveer  anderhalf jaar duren en is zo ingrijpend dat de bewoners elders ondergebracht moeten worden. Rivas heeft de voorkeur om de renovatie van De Alblashof dit jaar al te starten, omdat de zorggroep nu nog gebruik kan en mag maken van de tijdelijke huisvesting in de noodbouw (De Wieken) in Papendrecht. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten. “Rivas heeft inmiddels de bevestiging ontvangen van de gemeente Papendrecht dat zij gedurende de verbouwing gebruik mag maken van de Papendrechtse noodbouw,” schrijft wethouder Dorien Zandvliet van de gemeente Alblasserdam.

Vorige week werd bekend dat in voormalig zorgcentrum De Wieken in Papendrecht per direct woonruimtes beschikbaar worden gesteld. Het gaat om tijdelijke woonruimte in verband met anti-kraak en werkruimtes. Hoe dit zich exact verhoudt met de plannen van Rivas, is nog niet bekend.

Hard nodig
De renovatie van De Alblashof, met haar zestig verpleegplekken, is volgens directeur Marcel van der Priem van Rivas (Langdurige Zorg) hard nodig. Van der Priem: “We zien dat locatie De Alblashof fysiek te grote beperkingen heeft. De Alblashof is begin jaren ’90 gebouwd volgens de toenmalige normen. Onder meer met meerpersoonskamers. Dit is nu niet meer de standaard. Het zorgkantoor wil in de nabije toekomst verpleeghuisplaatsen met  meerpersoonskamers niet meer contracteren. Verder zijn de woonkamers te klein en zijn, onder andere ten behoeve van een toekomstbestendige klimaatbehandeling, stevige fysieke maatregelen nodig.”

Ongebruikelijk verzoek
Van der Priem vervolgt: “Wij realiseren ons dat wij een ongebruikelijk verzoek doen aan. Wij willen echter kunnen blijven bieden waar wij voor staan. Namelijk hoogwaardige mensgerichte zorg in een aangename woonomgeving voor de meest kwetsbare oudere Alblasserdammers.”

Geen kosten en geen voordeel
Als onderpand voor de garantstelling biedt Rivas het pand De Alblashof. De garantstelling, die maximaal vijf jaar duurt, kost de gemeente in principe geen geld, maar heeft wel effect op het weerstandsvermogen. Verder vindt een eventuele garantstelling alleen plaats als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Eén daarvan is dat Rivas voor een eventueel voordelig verschil in rente, een provisie moet betalen aan de gemeente. Wethouder Zandvliet legt uit: “In het kader van de Europese wetgeving is het niet toegestaan om staatssteun te verlenen aan Rivas. Wij toetsen de rente die Rivas moet betalen op de lening met gemeentegarantie aan een marktconforme rente zonder gemeentegarantie. Voor het eventueel voordelige verschil zal een garantstellingsprovisie in rekening worden gebracht, zodat er geen sprake is van een voordeel voor Rivas.”

CJG
Een andere voorwaarde is dat Rivas zich zal inspannen om de Jeugdgezondheidszorg aan te laten sluiten bij de andere voorzieningen van het Centrum Jeugd en Gezien. “In de gerenoveerde Alblashof is geen ruimte voorzien voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Wij willen het CJG als geheel onderbrengen in de uitbreiding van Dok11. De jeugdgezondheidszorg, uitgevoerd door Rivas, maakt onderdeel uit van het CJG. Wij verzoeken Rivas nadrukkelijk zich in te spannen om de jeugdgezondheidszorg aan te laten sluiten bij de andere CJG-voorzieningen en fysiek de verhuizing naar de uitbreiding Dok11 te maken. Wij zullen als gemeente inspannen voor een reële huur,” aldus Zandvliet.

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Alblasserdam zal aan het eind van deze maand beslissen of de gemeente garant zal gaan staan voor tachtig procent van het te lenen bedrag voor de renovatie van De Alblashof.