ALBLASSERDAM – “De gemeente Alblasserdam staat er financieel goed voor en heeft veel doelen uit de Samenlevingsagenda gerealiseerd,” dat meldt de gemeente Alblasserdam dinsdag 6 juni 2017 in een persbericht. De gemeente Alblasserdam sluit het jaar 2016 af met een positief saldo van 1.649.000 euro, zo blijkt uit de Jaarrekening 2016, die het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

De meevaller is volgens de gemeente vooral het gevolg van een aantal incidentele voordelen. “De budgetten voor de nieuwe taken zorg in 2016 bleken net als is 2015 meer dan toereikend. Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzaam financiële beleid van het college,” zo is te lezen in het persbericht.

Tekorten
In de komende jaren voorziet de gemeente tekorten op het gebied van zorg, welzijn en jeugd. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. In 2016 was al sprake van een oplopend tekort op de bijstand en de nieuwe taken jeugdhulp. Deze tekorten werden in 2016 nog ruimschoots opgevangen doordat er geld overbleef op beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning. In grote lijnen kon de gemeente de nieuwe taken op een positieve manier vervullen en kregen cliënten de benodigde zorg. Ook is gestart met een aantal vernieuwende projecten. Vanaf 2017 en 2018 voorziet de gemeente geen compensatie van de tekorten door overschotten op andere onderdelen binnen het sociaal domein.

Meevaller
Het college stelt voor van de meevaller een bedrag van € 111.000 te gebruiken voor onder meer de ondersteuning van mantelzorgers, het stimuleren van gezonder leven, tegengaan van achterstanden, maatschappelijke begeleiding van statushouders (vluchtelingen met verblijfsvergunningen, red.) en luchtkwaliteit. Het restant van het positieve saldo van € 1.538.000 wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken.

Dankbaar
Wethouder Peter Verheij: “We zijn dankbaar voor de resultaten die we samen met partners tot stand brengen. Wij zijn blij dat de woonlasten voor de inwoners gelijk zijn gebleven in 2016 en met het positieve resultaat. Dit geld willen we gebruiken om onze spaarpot verder aan te vullen. Deze spaarpot hebben wij in de komende jaren hard nodig om verwachte tekorten in het sociaal domein op te kunnen vangen.”