ALBLASSERDAM – Alblasserdamse ouderenorganisaties vinden een heffing per klepopening van ondergrondse containers in het Damdorp ‘onacceptabel’. Wethouder Peter Verheij gaf onlangs aan dat hij graag wil dat Alblasserdammers binnenkort per klepopening gaan betalen voor het weggooien van ‘grijs’ afval. Dit om ervoor te zorgen dat mensen extra gestimuleerd worden om hun afval (nog) beter te scheiden. Volgens de ouderenorganisaties Protestants Christelijke Ouderenbond Alblasserdam, Stichting Seniorenraad Alblasserdam en de Stichting Senioren Activiteiten Alblasserdam is dit systeem oneerlijk.

Onevenredig duur
Voor met name ouderen en gehandicapten is dit systeem onacceptabel. De mogelijkheid bestaat dat een oudere 200 meter moet lopen naar de ondergrondse container. Dat kan voor sommige ouderen al zeer bezwaarlijk zijn. In ieder geval, en dat geldt ook voor kortere afstanden, zal slechts een kleine hoeveelheid meegenomen kunnen worden. Dat maakt het verhoudingsgewijs, ten opzichte van jongere mensen die veel meer mee kunnen nemen, onevenredig duur. Een afrekening per gewicht is wat dit betreft de meest eerlijke methode,” zo stellen de organisaties in een brief aan het college van B & W en de gemeenteraad.

Zelfstandig blijven
De ouderenorganisaties vervolgen: “Wij staan erop dat de totale afvalstoffenheffing in ons dorp voor de bewoners niet hoger mag worden. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun eigen zaken regelen. Dit systeem is één van de dingen in Alblasserdam die het voor de ouderen niet gemakkelijker maakt.”

Andere wegen
Verder laten de organisaties weten bang te zijn dat Alblasserdammers andere wegen gaan zoeken om hun afval kwijt te raken. “En dat zijn wellicht niet de meest schone. Ergens afzonderlijk voor betalen is nu eenmaal niet populair.”

Klepopeningen
Wat wethouder Peter Verheij betreft gaan Alblasserdammers vanaf 2018 per klepopening voor grijs afval betalen. Het systeem om per kilo te betalen is volgens Verheij te duur. Restafval wordt straks alleen nog ondergronds ingezameld in de containers die met een pasje open kunnen. De container registreert vervolgens wie het afval erin gooit. Aan de hand van het aantal klepopeningen wordt uiteindelijk de rekening bepaald. Bij hoogbouw blijven de ondergrondse containers voor de deur, de containers voor de laagbouw komen verspreid over het dorp. De gemeente houdt vast aan het toewijzen van één vaste en één ‘reserve’ container aan alle inwoners om te voorkomen dat containers langs uitvalswegen of andere ‘populaire’ plekken snel overvol raken waardoor er weer afval naast gezet wordt. Wie toch afval naast de container zet, kan rekenen op een boete.

Echt resultaat
“De tijd van vrijblijvendheid van afval scheiden is voorbij”, benadrukte Verheij vorig jaar al. “Willen we écht resultaat boeken dan moeten we er allemaal onze schouders onder zetten. Daarom gaan we mensen ook belonen voor het produceren van minder restafval door de afvalstoffenheffing variabel te maken en op basis van het aangeboden restafval te laten betalen. Bij goede scheiding leidt dit tot een lagere afvalstoffenheffing.”

Vergadering
De ingezonden brief van de ouderenorganisaties is toegevoegd aan de ‘lijst ingekomen stukken’. Deze lijst staat op de agenda van de raadsvergadering op 30 mei aanstaande. Het college en de politieke partijen hebben die dag de mogelijkheid nader op de brief in te gaan.