ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam plant dit najaar ruim 200 bomen en 3200 m² bosplantsoen langs de Grote Beer (N915), de Staalindustrieweg, de Ruigenhil en de op –en afrit van de A15 in Alblasserdam . Hiermee worden de 200 bomen vervangen die afgelopen winter zijn gekapt om het graven van bergingsruimte voor extra water mogelijk te maken. Voor deze gekapte bomen geldt een herplantplicht.

Op basis van het gemeentelijke waterplan, dat ervoor zorgt dat men droge voeten houdt in Alblasserdam, was voor de Vinkenpolder een tekort aan open water geconstateerd. Dit maakte extra waterberging van zo’n drie hectare noodzakelijk. In overleg met Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en de gemeente Alblasserdam werd een aantal locaties aangewezen waar aanleg van extra water mogelijk bleek. In 2014 is fase 1 aangelegd op gemeentegrond. Momenteel wordt fase 2 aangelegd en afgerond op grond van Rijkswaterstaat. Het project kost ongeveer 300.000 euro. De helft betaalt de gemeente. De andere helft wordt vergoed door Waterschap Rivierenland.

Landschappelijke bomen
De bomen die worden terug geplant zijn zogenaamde landschappelijke bomen. Dit zijn bomen die goed passen in de landelijke omgeving en bestaande structuren van de wegen en watergangen versterken. Daarnaast vangen bomen fijn stof op en leveren ze zuurstof. Er is gekozen om diversiteit in soorten aan te brengen. Dit zorgt niet alleen voor een afwisselend beeld maar daarmee wordt ook voorkomen dat het hele bomenbestand verloren gaat bij eventuele ziektes en plagen.

Soorten
De soorten die worden aangeplant zijn: eik, linde, iep, esdoorn en populier. Dit zijn allemaal bomen die in de winter hun blad verliezen. Op twee plekken wordt onder de bomen een bosplantsoenstrook aangeplant. Naast de variëteit die dit geeft, zijn dit ook goede plekken voor vogels en insecten. Op de tekening staan de aanplantlocaties van deze bomen.