ALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans heeft woensdag 26 april 2017 aan zes Alblasserdammers een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. De Damdorpers P. den Braanker, A. J. Stehouwer, I. Nieuwenhuis, J. de Kok, M. van Namen-Van der Hoogt en W. D. Roos werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Jaap Paans vertelde: “Het college is blij dit jaar weer een aantal zeer betrokken vrijwilligers in het zonnetje te mogen zetten door hen een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken. Dit verdienen zij vanwege hun grote verdienste voor het dorp en soms daarbuiten. Wij hebben al veel vrijwilligers, maar ze zijn en blijven hard nodig. Zij zijn het cement van onze samenleving.”

Foto’s: Geert Ouweneel.

 

De heer Piet den Braanker (55 jaar), zzp’er in de administratie. Hij ontvangt de Koninklijke Onderscheiding vanwege zijn grote betrokkenheid en verdienste als bestuurslid van en vrijwilliger bij de Hervormde gemeente te Alblasserdam al 25 jaar. Zo was hij ouderling-kerkvoogd, kerkrentmeester, scriba, kerkenraadslid en penningmeester. Ook organiseert hij fondsenwervende activiteiten, houdt de administratie bij en stelt de meerjarenbegroting op en het beleidsplan van de kerkenraad. Ook is hij betrokken bij het onderhoud van het kerkgebouw en ondersteunt het project Schuldhulpmaatjes.

 

De heer A.J. Stehouwer (61 jaar) werkt als projectorganisator bij de Koninklijke BAM Groep, daarnaast doet hij vrijwilligerswerk voor de scouting. Hij heeft daar verschillende activiteiten gedaan sinds 1982 als leider/hopman van de verkenners van de Louis Wesselsgroep, als secretaris van de Stichting Louis Wesselsgroep, als bestuurslid van de vereniging Louis Wesselgroep. En hij was lid van het onderhoudscomité van ’t Fort. Ook zette hij zich in voor de fusie met de Stichting Scoutinggroep Maket te Alblasserdam. Daarnaast is de heer Stehouwer sinds 2003 bestuurslid van de Regio Rond De Biesbosch. Hij was van 2005 – 2014 secretaris van de Admiraliteit Rond de Biesbosch. Sinds 2005 tot nu is hij bestuurslid van de Vereniging Stichting Scouting Alblasserdam. Ruim 4 jaar is de heer Stehouwer voorzitter van de Stichting Scouting Alblasserdam. Daarnaast is hij lid van het Onderhoudscomité. Ook onderhoudt hij de contacten met Wasko Kinderopvang die sinds november 2015 een pilot voor een BSO in de Burcht doen.

 

Mevrouw drs. I. Nieuwenhuis (51 jaar), werkt als beleidsmedewerker en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor de gemeente Alblasserdam. Als vrijwilligster was zij: Sinds 1999 – heden diaken, vicevoorzitter en voorzitter van de kerkenraad en ouderling van de Hervormde Elthetogemeente in Alblasserdam. Ze was lid, later voorzitter, van het comité dat jaarlijks de herdenking voor 4 mei organiseert. Ook coördineerde ze de werkzaamheden voor de zorggroep, die o.a. huisbezoeken aflegt. Mevrouw Nieuwenhuis is voorzitter van de diaconie, afgevaardigde naar de Classis Alblasserdam van de PKN, voorzitter van het moderamen. Ze vertegenwoordigt de gemeente in werkgroepen, zoals het overleg over de Voedselbank en de interkerkelijke hulp aan vluchtelingen. Al ruim dertien jaar is ze als vrijwilliger bij Ideële Stichting Wereldwinkel Alblasserdam betrokken. Ze helpt in de winkel en wierf nieuwe vrijwilligers. Daarnaast is ze sinds 2015 actief als wijkhoofd van de collecte voor de Dierenbescherming.

 

De heer Jan de Kok (68 jaar) werkte van 1973 tot zijn pensionering in 2010 als automonteur bij de ANWB. Daarnaast verrichtte hij op vrijwillige basis pr-werkzaamheden voor de ANWB; hij gaf lezingen en stond op markten met informatie en spullen. Hij is ‘het visitekaartje van de ANWB’. Daarnaast was hij betrokken bij de volgende vrijwillige activiteiten: Bij de voormalige Stichting Luna de Sus te Alblasserdam bestuurslid. Deze stichting zamelde levensmiddelen en kleding in voor inwoners in Roemenië. Ook werden onder meer een tandarts- en dokterspraktijk, een basisschool en een kindertehuis gerenoveerd. Hij wierf fondsen, verzorgde goederentransporten en tot 1997 ging hij mee met de werkbezoeken. Hij was ook jeugdwerker bij en jeugdouderling van de Hervormde Wijkgemeente Ontmoetingskerk . Ruim zeven jaar is hij vrijwilliger bij de Voedselbank Alblasserdam, waar hij met de voedselbankbus wekelijks naar bedrijven en groothandels rijdt om voedsel en producten op te halen. En hij onderhoudt de bus. Ruim drie jaar zet hij zich inmiddels in als waarnemend voorzitter van de Stichting Kinderboerderij Alblasserdam. Hij is dierenverzorger, leider van de klusploeg en hij stuurt de vrijwilligers aan. Daarnaast heeft hij een educatieve moestuin aangelegd.

 

Mevrouw M. van Namen-Van der Hoogt (74 jaar). Is gepensioneerd. Ruim zeventien jaar werkt ze als vrijwilliger bij, en van 1991-2011 als bestuurslid van het Bureau Sociaal Raadslieden van de Stichting Welzijn Alblasserdam. Als sociaal raadsvrouw helpt ze cliënten met het oplossen van diverse problemen op sociaaljuridisch gebied. Als één van de meest ervaren vrijwilligers ondersteunt en adviseert ze de andere vrijwilligers binnen het bureau. Als bestuurslid vervulde ze diverse functies, als lid van het algemeen bestuur, als secretaris en als voorzitter. Bijna 20 jaar was ze gastvrouw bij interkerkelijke ochtenden ‘Ontmoetingen met vrouwen’ in Papendrecht.

De heer Wim Roos (62 jaar), gemeenteambtenaar in Alblasserdam. Hij was sinds de heroprichting van het Oranje Comité Alblasserdam in 1998 actief betrokken bij het bestuur en organisatie van de activiteiten op Koningsdag (voorheen Koninginnedag) in Alblasserdam. In aanvulling op zijn dagelijkse werkzaamheden is de heer Roos al ruim dertig jaar actief betrokken bij de organisatie van grote evenementen in het dorp. Zo maakt hij sinds 1988 actief deel uit van een groep vrijwilligers die het 4 mei Comité actief ondersteunt in de logistieke voorbereiding van de jaarlijkse dodenherdenking in Alblasserdam. Hij ondersteunde de jaarlijkse Transportdagen in de periode 1984-1990 en hij was van 1990-2016 toegevoegd bestuurslid van de Organisatie van het jaarlijkse Havenfestival. Een vrijwilliger met een onuitputtelijke inzet dienste verbindingsmogelijkheden tussen gemeenschap en gemeente van onderscheidende betekenis is.