ALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo van Alblasserdam mag tot aan het einde van de collegeperiode (2018) in zijn woonplaats Langerak blijven wonen. Kraijo werd op 7 mei 2014 wethouder van Alblasserdam. De Gemeentewet vereist dat een wethouder ingezetene is van de gemeente.  Kraijo sprak bij zijn kandidaatschap voor wethouder uit de intentie te hebben om naar Alblasserdam te verhuizen. Doordat Kraijo zijn huidige woning nog niet heeft kunnen verkopen, vroeg hij, net als vorig jaar, om ontheffing. De Alblasserdamse gemeenteraad ging daar deze week mee akkoord. De VVD en D66 plaatsen daar echter wel kritische kanttekeningen bij.

Samenleving
Herman Verweij van de VVD stelde: “Bij de vorige keer dat we ontheffing hebben verleend, hebben we aangegeven dat het wat ons betreft de laatste keer was. In die zin moeten we daar eigenlijk op terugkomen, want redelijkerwijs kun je in dit stadium van collegeperiode niet meer zeggen: nu is het klaar. We zullen daarom instemmen, maar betreuren het wel. We vinden het jammer dat we deze hele collegeperiode een bestuurder hebben gehad, die niet woonachtig is in Alblasserdam en daarmee geen onderdeel is van de Alblasserdamse samenleving.”

Zwaar wegen
Ramon Pardo van de D66 sloot zich hierbij aan en voegde toe: “We zullen dit punt in de volgende periode zwaar wegen bij wethouders die zich kandideren.”

Verhuizen
Bij de aanstelling van wethouder Kraijo, gaf deze aan de intentie te hebben om naar het Damdorp te verhuizen. In het raadsvoorstel is te lezen dat de wethouder zijn woning in Langerak heeft geprobeerd te verkopen. Dat is tot op heden niet gelukt. Binnenkort wordt de woning uit de verkoop gehaald. Kraijo is tot begin 2018 wethouder. Daarna vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en zal opnieuw bekeken worden wie wethouder wordt in Alblasserdam.

Grote betrokkenheid
Volgens burgemeester Paans, portefeuillehouder van dit dossier, lijdt de aanwezigheid en vertegenwoordiging van de wethouder niet onder de ontheffing. “Sinds zijn benoeming heeft wethouder Kraijo een grote betrokkenheid en affiniteit met de lokale gemeenschap aan de dag gelegd. Ook is de afstand van zijn woonplaats tot Alblasserdam beperkt.”

Burgemeesters
In de afgelopen jaren kwam het vaker voor dat bestuurders niet naar Alblasserdam verhuisden. Zo woonde Bert Blase tijdens zijn burgemeesterschap in Alblasserdam (2009-2014) in Papendrecht. En heeft de Commissaris van de Koning afgelopen jaar in een brief laten weten dat huidig burgemeester Jaap Paans tot 30 juni 2017 met zijn gezin in Dordrecht mag blijven wonen. Overigens huurt burgemeester Paans vanaf augustus 2015 wel een eigen appartement in Alblasserdam, zodat hij al een deel van de tijd in Alblasserdam kan verblijven. De dubbele woonlasten en de éénmalige inrichtingskosten die hiermee zijn gemoeid, worden op grond van het Rechtspositiebesluit burgemeesters vergoed op basis van de daarvoor landelijk vastgestelde normbedragen.

De wethouders Dorien Zandvliet en Peter Verheij wonen wel in Alblasserdam.

Foto: gemeente Alblasserdam.