ALBLASSERDAM – In de afgelopen maanden was de Brug over de Noord bij Alblasserdam regelmatig urenlang in storing. Rijkswaterstaat heeft echter nog steeds geen idee waar de storingen door veroorzaakt zijn. Ook is niet bekend of de storingen met elkaar te maken hebben. Er is een planstudie van 2 à 3 jaar nodig, om te zien waar de problemen zich precies voordoen en welke maatregelen er genomen kunnen worden. Vervolgens moet er bij de Tweede Kamer om geld gevraagd worden, om de maatregelen uit te kunnen voeren. Het plan van Rijkswaterstaat is om het totale elektromechanische deel van de brug te vervangen.

Logging
In het laatste kwartaal van 2016 waren er drie storingen en in het eerste kwartaal van dit jaar waren er vier storingen. Eind januari besloot Rijkswaterstaat om de Alblasserdamse Brug niet meer te openen, zonder dat daar een monteur bij was. Aanleiding hiervoor was het aantal storingen in die maand. Bij elke brugopening kwam er uit voorzorg een monteur ter plaatse. Daarnaast werden de systemen gelogd, om te zien waar de problemen zich voordeden. In de 22 keer die volgden, ging de brug echter zonder problemen open en dicht. Inmiddels gaat de 78 jaar oude brug ook weer open zonder dat er een monteur in de buurt is. De ‘logging’ gaat nog wel door.

Presentatie
Vier medewerkers van Rijkswaterstaat kwamen onlangs naar Alblasserdam om te vertellen over de oeververbinding tussen Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. In een presentatie legden Soer van Herk, Cees van der Spek, Adri de Groot en Martijn Braaksma uit hoe de brug werkt en wat de plannen zijn.

Storingen
Waardoor alle storingen veroorzaakt werden, bleef een raadsel. Er waren slagboomstoringen, de vergrendeling gaf soms geen signaal door dat de brug veilig dicht was en dat de slagbomen weer open konden en wellicht zijn er ook wat dingen misgegaan bij de aansturing. Om het probleem echt goed aan te pakken, is het volgens Rijkswaterstaat nodig om de elektrotechnische onderdelen te vervangen.

Vervanging
Soer van Herk, Senior Adviseur bij Rijkswaterstaat vertelt: “In het voortraject bekijken we hoe goed dat het elektromechanische deel functioneert. Uiteindelijk willen we het totale systeem vervangen. Het huidige elektronische systeem is uit 1992. In 2005 is er een systeem aan ‘vastgeplakt’ om zodoende de brug op afstand, vanuit de centrale in Rhoon, te kunnen bedienen. Om de storingen te verhelpen, doen we een heel brede planstudie. Daarbij kijken we naar de technische installatie, maar ook bijvoorbeeld naar of de brug verbreed moet worden. Vervolgens wordt berekend wat de kosten zullen zijn en hoeveel geld er vrijgemaakt moet worden. Vervanging en reparatie valt namelijk niet binnen het reguliere budget. De Tweede Kamer beslist uiteindelijk wat ze er voor overhebben en dan bekijkt Rijkswaterstaat wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.”

Planning?
Alblasserdam Arie van ’t Zelfde, raadslid voor het CDA, vroeg zich af hoelang dit zou gaan duren. “Wanneer wordt er wat aan gedaan? Moeten we dan heel lang met deze storingen leven? Zet u een bord neer: ‘De brug is afgesloten, zie maar hoe u verder komt?’  Ik hoor graag een planning.”

Studie van 2 à 3 jaar
Soer van Herk antwoordde: “We doen eerst een studie wat er allemaal moet gebeuren. Alleen de planstudie duurt al twee à drie jaar.  Daarna weten we hoeveel geld er nodig is. Het gaat dus zeker enkele jaren duren voordat de technische installatie van de brug vervangen wordt.”

Brugopeningen in spits
Harrold van Vliet van de SGP stelde vragen over de openingstijden van de brug. Hij vroeg zich af of Rijkswaterstaat bereid was om het aantal brugopeningen in de spits te reduceren tot maximaal één keer. “De brug gaat nu om 07.15 en 07.45 uur open. Mijn voorkeur is om de brug in de spits helemaal niet te openen èn anders de brugopeningen in de spits te reduceren tot hooguit één keer.” Cees van der Spek van Rijkswaterstaat zei er naar te zullen kijken. “We gaan er zeker eens naar kijken. Wellicht dat de twee openingen samengevoegd kunnen worden tot één opening om 07.30 uur.” Arco Strop van het CDA stelde voor om bij de brug een aftelklok op te hangen. “Als je weet hoelang je nog moet wachten, scheelt dat al enorm in de beleving.”

Gevaarlijke stoffen
Tot slot werden er vragen gesteld vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Deze vrachtwagens mogen niet door de tunnel en worden daarom onderaan de brug opgesteld bij een storing. “Als daarmee iets gebeurt, blijft er van Alblasserdam niets meer over met die rijdende bommen. Moet je die dingen bij een storing niet waarschuwen of op een aparte parkeerplaats zetten?” Van der Spek van Rijkswaterstaat: “U heeft een serieus punt. We denken daarover na.” Jan Maaskant, Senior Veiligheidsadviseur vulde aan: “Ik wil oproepen tot het spoedig nemen van beheersmaatregelen op het moment dat het vervoer van gevaarlijke stoffen zich opstapelt aan de beide kanten van de brug. Een botsabsorber oproepen, één rijbaan eruit gooien, opstellen en begeleiden zijn maatregelen die er prima toe kunnen om het een stuk veiliger te maken in dit soort situaties. Die mis ik tot de dag van vandaag.” De medewerkers van Rijkswaterstaat beloofden ook hierover te zullen nadenken.

Restauraties
Toen de Alblasserdamse brug in de jaren dertig van de vorige eeuw werd gebouwd, hield niemand rekening met het feit dat de beweegbare oeververbinding gebruikt zou gaan worden voor recreatievaart. Men ging er toen vanuit dat de brug zelden geopend zou hoeven worden. Inmiddels staat de klep jaarlijks zo’n 2000 keer open en dat is in 93 procent van de gevallen voor de hoge mast van een recreatievaartuig. De rolbascule van de Brug over de Noord was een aantal jaar geleden versleten en werd in 2012 volledig gerestaureerd voor een bedrag van zo’n drie miljoen euro. Twee jaar later werd de vergrendeling aangepakt.