REGIO – De sirenetest die iedere maand om 12.00 uur wordt gedaan, werd in Zuid-Holland Zuid later uitgevoerd dan gepland. Ditmaal waren de sirenes ruim vijf minuten later te horen, dan gepland. Bij de VeiligheidsregioZHZ kwamen hierover diverse vragen binnen. De Veiligheidsregio laat weten dat de test later werd uitgevoerd, omdat de meldkamer éérst enkele incidenten moest afhandelen.

Het luchtalarm is een geluidssignaal om de bevolking te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Voor dit alarmsysteem wordt vanouds een sirene gebruikt en daarom wordt het alarm ook wel “de sirene” genoemd.Het luchtalarm is ooit ingevoerd om de bevolking te waarschuwen voor een luchtaanval, vandaar de naam.

Het alarm wordt eens per maand getest, op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur, om te controleren of de sirene overal werkt en te horen is, maar ook om het alarmsysteem bij het publiek in het bewustzijn te houden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie zal per 1 januari 2020 het luchtalarmsysteem uitschakelen, waarna dit systeem ontmanteld zal worden. Het ministerie zal vanaf dat moment de burgers alleen nog maar alarmeren via NL-Alert en de regionale omroepen.