ALBLASSERDAM – Bij een leerlinge van basisschool Het Palet in Alblasserdam is open longtuberculose (TBC) vastgesteld. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Rijnmond (GGD) laat weten gestart te zijn met een brononderzoek en contactonderzoek. “Afgelopen dinsdag is er op school een voorlichtingsgesprek geweest. We zitten er bovenop,” zo laat TBC-arts Upama Rai van de GGD Rotterdam Rijnmond weten.

Geen paniek
Vanuit Alblasserdam zijn diverse verontruste vragen binnengekomen over de besmetting. Reden tot paniek is wat Upama Rai betreft totaal niet aan de orde. “We hebben de mensen die de afgelopen tijd in contact zijn geweest met het meisje al benaderd. De onderzoeken lopen en duren twee tot drie maanden. Daar moet je de tijd voor nemen. Tuberculose is een niet snel verspreidende ziekte, die zich verspreidt door aanhoesten van anderen. Besmetting gaat dus niet via het schudden van een hand of lichamelijk contact. Daarmee verspreidt de ziekte zich veel minder snel dan bijvoorbeeld een griep.”

Gedegen onderzoek
Wanneer de open tuberculose precies is vastgesteld bij het meisje, kan de TBC-arts niet zeggen. “Over de casus zelf mag ik, in verband met privacywetgeving, niets loslaten. Wel kan ik zeggen dat we met een gedegen contactonderzoek en brononderzoek zijn gestart.”

Contactonderzoek
Het contactonderzoek houdt in dat mensen uit de directe omgeving van het meisje worden onderzocht. Rai vertelt: “Eerst wordt gekeken naar mensen uit de eerste ‘ring’. Dit zijn de personen die de afgelopen tijd het meest contact hebben gehad met het meisje. Middels een huidtest kijken we of er sprake is van een besmetting. Over twee maanden doen we deze test nog een keer, omdat de ziekte een incubatietijd nodig heeft om zich te uiten.”

Brononderzoek
Het brononderzoek richt zich, zoals de naam al zegt, op de bron van de besmetting. “Het kan een besmetting uit de directe omgeving zijn, maar het kan ook zijn dat de ziekte van elders is meegenomen. Dat wordt onderzocht, zodat we daarmee mogelijk andere besmettingen kunnen voorkomen. Dit brononderzoek loopt parallel aan het contactonderzoek,” aldus de TBC-arts.

Isolatie
Om verdere besmetting te voorkomen, worden mensen die met TBC zijn besmet, twee weken in isolatie gehouden. Als er reden toe is, wordt die termijn verlengd. Na de isoleerperiode, waarbij de patiënt medicijnen krijgt, kan diegene zich weer onder de mensen begeven

Alert
Alblasserdammers die in de afgelopen tijd in contact zijn geweest met het besmette meisje, doen er goed aan om de komende weken extra alert te zijn op een mogelijke TBC- besmetting. TBC-arts Rai vertelt: “De algemene ziekteverschijnselen zijn: hoesten langer dan drie weken, koorts, nachtzweten en gewichtsverlies. Bij twijfel kunnen mensen altijd even naar de GGD of met hun huisarts bellen voor advies.”

Meer informatie
Meer informatie over tuberculose is te vinden op de website van de GGD.