ALBLASSERDAM – De kogel is door de kerk: Alblasserdam krijgt een nieuwe sporthal op sportpark Molenzicht aan de Groen van Prinstererstraat in Alblasserdam. De gemeenteraad van Alblasserdam gaat aanstaande dinsdag, 28 maart 2017, instemmen met het voorstel van wethouder Arjan Kraijo dat de realisatie van de hal definitief mogelijk zal maken. Dat bleek dinsdagavond 21 maart, toen de gemeenteraadscommissieleden, in het bijzijn van tientallen geïnteresseerde burgers op de publieke tribune, spraken over het voorstel. Zes van zeven aanwezige partijen gaven aan volgende week akkoord te gaan. Alleen de mening van Leefbaar Alblasserdam bleef onbekend, omdat deze partij niet aanwezig was bij de vergadering.

De nieuwe sporthal zal met name worden gebruikt door korfbalclub CKC Kinderdijk, gymnastiekvereniging KDO en de basisscholen in het Damdorp. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog gestart wordt met de bouw.

Enorm naar uitgekeken
Arjan de Jonge voorzitter van CKC Kinderdijk is blij dat de hal er gaat komen. De Jonge vertelt: “We hebben als vereniging enorm uitgekeken naar dit moment; dat is echt onbeschrijfelijk. Ik zit hier wel een klein beetje met kippenvel. We zijn al twintig jaar bezig met dit plan en nu gaat de wens in vervulling voor CKC Kinderdijk. Dit is echt een mijlpaal voor ons en voor Alblasserdam. We moesten tot nu toe elk jaar éénderde van onze trainingsuren inleveren, omdat er geen ruimte was. Deze hal geeft een enorme boost voor onze vereniging. Het wordt een nieuw thuis voor de vereniging en daar kijken we reikhalzend naar uit.”

Historisch moment
Ook Bart Naaktgeboren, voorzitter van KDO is blij dat de raad in gaat stemmen met het collegevoorstel. “Het is fantastisch om dit hier met zijn allen te mogen beleven. Voor KDO is dit een historisch moment in ons meer dan honderdjarige bestaan. Eindelijk een hal met vaste toestellen. Een volwaardig ingerichte hal, zodat er effectief meer trainingstijd ontstaat, er beter getraind kan worden en een wekelijkse reis naar Lekkerkerk voor de selectie kan vervallen. Door samen te werken tussen KDO, CKC Kinderdijk en de gemeente is er een mogelijkheid gecreëerd die door alle partijen afzonderlijk nooit was bereikt,” aldus de KDO-voorzitter.

Voorstel
In het voorstel van wethouder Arjan Kraijo werd gevraagd om extra geld voor de ontwikkeling van de sporthal. Zo was er 12.000 euro per jaar extra aan investeringssubsidie nodig, werd er 85.000 euro gevraagd voor de aanleg van extra parkeerplekken, was er 35.000 euro extra nodig voor de inzet van ambtenaren van de gemeente en werd er gevraagd om een gemeentelijk garantstelling voor de stichtingshypotheek van ruim 2,6 miljoen euro.

Ongelooflijk goed
De commissieleden van de gemeenteraad gaven dinsdag 21 maart 2017 aan hoe zij over het voorstel dachten. Jan Lok van de PvdA was positief: “Dit voorstel is zo ongelooflijk goed. Het algemeen belang is duidelijk en het past goed bij het motto van het college: ‘samen doen’. Wat mij betreft gaat morgen de eerste paal in de grond.” Met deze stelling werd Lok door het aanwezige publiek getrakteerd op een luid applaus.

Applausmachine
VVD’er Freek de Gier zei ook in te kunnen stemmen. “Prachtig dat dit burgerinitiatief tot dit kan komen. We steunen dit initiatief, maar we hebben niet allen verantwoording af te leggen aan besturen van de sporthal en sporters, maar we hebben verantwoording af te leggen aan iedereen. Daarom zitten wij hier. Het zou denk ik te gemakkelijk zijn om nu, net als meneer Lok, de applausmachine te starten en te zeggen: prima dat gaan we gelijk doen. Er staan namelijk nog wat puntjes open. We zijn geconfronteerd met meer kosten en dat is jammer. We moeten ons nu als gemeenteraad garant gaan stellen. Het positieve is dan weer dat als het niet goed gaat, de gemeente een sporthal heeft. Er zijn dus nog wel wat aandachtspunten, maar ik denk dat wij volgende week wel ‘ja’ kunnen zeggen tegen dit voorstel,” aldus De Gier.

Steun
Marko Stout van de D66 zei het plan ‘van harte te steunen’. Daarnaast werden door Stout vragen gesteld over de ‘versnelde start’. De inhoudelijke behandeling van deze vragen, werden op verzoek in beslotenheid besproken.

Trots
Het CDA, bij monde van Arie van ’t Zelfde kon ook instemmen met het plan. Van ’t Zelfde: “We als CDA-fractie trots op het bereikte resultaat. Er zijn nog wel wat financiële hobbels glad te strijken. Daarnaast is de omgevingsvergunning nog van belang. De vergunning is afgegeven, maar is nog niet onherroepelijk en er is bezwaar gemaakt. Het CDA ziet ook wel het belang van snelheid, maar we willen wel graag dat alle regels die daarvoor zijn in acht worden genomen door de gemeente.

Bezwaar intrekken
Teus Stam van de ChristenUnie riep de personen die bezwaar maken tegen de sporthal op om van hun bezwaar af te zien. “Dat zou de gemeente en voor henzelf geld besparen.” Verder vroeg Stam of de zogenoemde ‘businesscase’ voor de sporthal nog steeds gebaseerd is op zes dagen, met de zondag als rustdag.

Drie bedenkingen
SGP’er Jaco Brand had drie bedenkingen bij het plan. Het eerste punt ging over de informatievoorziening naar de raad. Brand vroeg zich af hoe het mogelijk was dat dat pers eerder op de hoogte was van de actuele ontwikkeling dan de gemeenteraad zelf. “We waren niet zo content met het bericht op Alblasserdamsnieuws.nl. De pers was eerder op de hoogte van de actuele ontwikkelingen dan de gemeenteraad. Dat kan bij zo’n dossier volgens mij niet de bedoeling zijn.” Andere punt van kritiek was het feit dat er 85.000 euro werd gevraagd voor nieuwe parkeerplaatsen, terwijl eerder akkoord gegaan was met een verklaring van geen bedenkingen en het erop leek dat er sprake was van een ‘sluitende businesscase’. Tot slot werden vragen gesteld over een mogelijk versnelde start van de bouw, terwijl er nog bezwaren lopen tegen de omgevingsvergunning.

Maximaal haalbaar
Wethouder Arjan Kraijo gaf tot slot toelichting op het plan en antwoord op de gestelde vragen. Kraijo vertelde dat er extra geld nodig was, omdat de stichting opnieuw was geen rekenen omdat de bouwkosten en de rentepercentages stegen. “Dit heeft geleid tot een soort patstelling. Wat daaruit is voorgekomen is dit maximaal haalbare voorstel.”

Zondagsrust
Over de zondagsrust en de ‘businesscase’ zei Kraijo: “Momenteel is het zo dat CKC Kinderdijk en KDO hebben aangegeven geen plannen te hebben om uit te breiden op zondag. De businesscase is nog steeds gebaseerd op zes dagen, maar de Stichting Sporthal Molenzicht heeft wel de mogelijkheid om de zevende dag alsnog in te zetten.”

Pers
Over het feit dat er op Alblasserdamsnieuws.nl eerder een artikel stond, dan dat de gemeenteraad op de hoogte was van het voorstel vertelde de wethouder: “We hebben de pers niet actief gezocht, maar hebben de stukken zoals gebruikelijk aangeboden aan de griffie. Die heeft de stukken geüpload en op dat moment zijn de stukken openbaar.”

Eerder starten
Tot slot meldde wethouder Kraijo, naar aanleiding van vragen over het feit dat de gemeente ervoor kiest om te starten met de bouw, voordat de rechter uitspraak heeft gedaan over de bezwaren, dat hij er vertrouwen in heeft dat de rechter de ingediende bezwaren door twee omwonenden ongegrond verklaart. “Daarnaast is het zo dat er nog wel wat tijd overheen gaat voordat de palen daadwerkelijk de grond in gaan. De stichting is nog bezig met de contracten en de palen moeten nog besteld worden. Dus dat loopt grotendeels gelijktijdig op met de juridische procedure in eerste aanleg. Eind juni / begin juli kan de bouw mogelijk beginnen. Dat is bijna gelijktijdig met de uitspraak van de rechter. Het is echter nog wel mogelijk dat er vervolgstappen komen naar de Raad van State. Die procedures kunnen heel lang duren, maar in principe gaan we niet op vervolgprocedures wachten, tenzij dat de rechter dit verbiedt.”

Artist impressions van de te bouwen hal en meer informatie over het raadsvoorstel is te vinden in dit artikel van twee weken geleden.

Foto’s: Burgemeester Jaap Paans en Peter Stam.