ALBLASSERDAM – Na afloop van de algemene ledenvergadering op vrijdag 10 maart  werden bij Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria Alblasserdam 2 leden gehuldigd voor hun jubileum bij de vereniging.

Jan Struik werd op 14 februari 1967 lid van Soli en speelt ook nu nog steeds met veel enthousiasme zijn partijtje mee bij de Melody Percussion Band van Soli. Jan werd door voorzitter David van Kwawegen in het zonnetjes gezet voor zijn 50 jarig jubileum bij de vereniging. De rasechte slagwerker kreeg de antiek zilveren insigne van de Zuid-Hollandse muziekbond opgespeld. De echte verrassing moest toen nog komen voor Jan. Aansluitend aan de huldiging bleek Jan door de leden van Soli benoemd te zijn tot Erelid van de vereniging. Jan heeft deze onderscheiding verdient vanwege zijn bijdrage aan de vereniging op organisatorisch en muzikaal gebied maar ook door zijn altijd positief aanwezige persoonlijkheid. David van Kwawegen overhandigde Jan Struik namens bestuur en leden de oorkonde die behoort bij het erelidmaatschap.

Aansluitend daaraan was het de voorzitter zelf die door Penningmeester Gerbert Heijkoop toegesproken werd. David werd namelijk op 29 oktober 1991 lid van de vereniging en is inmiddels ruim 25 jaar lid van de vereniging. David ontving hiervoor de zilveren insigne van de Zuid Hollandse muziekbond.