ALBLASSERDAM – Met een investering van 135.000 euro kan de kruising Edisonweg / Grote Beer in Alblasserdam veiliger gemaakt worden. Dat meldt wethouder Arjan Kraijo in een raadsinformatiebrief. Het idee is om de opstel –en afrijcapaciteit van het fietspad aan te passen, zodat er bij een groen verkeerslicht meer fietsers tegelijkertijd oversteken. Daarnaast zijn er plannen om met een reconstructie te anticiperen op de plannen van de provincie Zuid-Holland om in 2018 twee busbanen aan te leggen.

22.500 euro voor Alblasserdam
Hoewel het project in het totaal 135.000 euro moet gaan kosten, hoopt wethouder Kraijo dat dit de gemeente Alblasserdam maximaal 22.500 euro zal gaan kosten. “De provincie heeft zich bereid verklaard om 90.000 euro mee te betalen vanuit de programma’s ‘openbaar vervoer’ en ‘fiets’. Vanuit de Drechtsteden kan een bedrag van 22.500 euro worden geleverd. Dit betekent dat een bedrag resteert van 22.500 euro ter dekking door de gemeente Alblasserdam,” zo schrijft Kraijo.

Mogelijk voordeel
Er bestaat zelfs een kans dat Alblasserdam niets hoeft te betalen. Kraijo: “De Metropool Regio Rotterdam Dan Haag heeft ermee ingestemd dat, indien mogelijk, het restantbedrag van 22.500 euro wordt gedekt uit een aanbestedingsvoordeel voor de Beneden Merwede Route. Of dit voordeel daadwerkelijk gaat ontstaan, is pas duidelijk na de aanbesteding en uitvoering.”

Probleem
Het probleem met de kruising is dat vooral tijdens spitsuren, zich grote hoeveelheden fietsers, met name scholieren, zich over de Edisonweg verplaatsen. Bij de verkeerslichten bij de oversteek met de Grote Beer is de groenfase voor fietsers te kort om grote hoeveelheden fietsers te verwerken. Dit resulteert erin dat veel fietsers ervoor kiezen om door rood te rijden. Volgens wegbeheerder Rijkswaterstaat (RWS) is het niet mogelijk om de groenfase te verlengen. De regeling zit volgens RWS op de rand van haar capaciteit. Verlenging van de groenfase voor fietsers, betekent een verkorting voor de groenfase voor het autoverkeer. Dit zorgt voor nog langere files. Samen met RWS is besloten om de fysieke opstel en afrijcapaciteit van het fietspad bij de oversteek te vergroten, zodat er meer fietsers tegelijk over kunnen steken bij groen licht.

Busbanen
Verder wordt met het plan geanticipeerd op de komst van twee busbanen bij de kruising. Deze banen worden in 2018 aangelegd door de Provincie Zuid-Holland. Aan de oostzijde van de Grote Beer komt een busbaan op de plaats van de huidige rechtsafstrook voor autoverkeer; de huidige linksafstrook wordt de rechtsafstrook en voor de linksafstrook wordt een deel van de middenberm benut. Aan de zuidwestzijde van de Edisonweg wordt de busbaan ingepast in de berm van de weg. Ook de afwikkeling van het busverkeer past hierdoor binnen de bestaande verkeersregeling. Door de komst van de busbaan in de berg van de Edisonweg, moet het huidige fietspad worden verplaatst. Met het plan van wethouder Kraijo wordt de oversteek van fietsers verbeterd en wordt tevens geanticipeerd op de aanleg van de busbanen.

Gemeenteraad
Het plan, met daarin de vraag om geld, zal binnenkort worden voorgelegd aan de Alblasserdamse gemeenteraad.

Foto’s: Google Earth.