ALBLASSERDAM – Het is een jaar geleden dat in de wijk Kinderdijk in Alblasserdam een buurtpreventieteam werd opgezet onder de bezielende leiding van wijkagent Martin Stam. Het concept blijkt zo succesvol, dat er plannen zijn om ook in andere delen van Alblasserdam te starten met buurtpreventie. Aanstaande donderdag, 9 maart 2017, is er daarom voor de bewoners van de Alblasserdamse wijk Souburgh een speciale informatieavond in Landvast over dit onderwerp.

Verbetering
Aan de hand van dalende criminaliteitscijfers aantonen dat buurtpreventie werkt, blijft lastig omdat er veel verschillende factoren meespelen bij meldingen van overlast en criminaliteit in een wijk. Toch is voor wijkagent Martin Stam duidelijk dat de leefbaarheid in de wijk Kinderdijk is verbeterd sinds de komst van de buurtpreventie. “Het aantal meldingen is teruggelopen. Daarnaast zie je dat mensen anders naar bepaalde dingen zijn gaan kijken. Zo zijn mensen alerter op verdachte situaties, maar wordt er ook kritischer gekeken naar wat men zelf kan doen om bijvoorbeeld een inbraak te voorkomen.”

Preventieteam
De vrijwilligers van de buurtpreventie kunnen dat volmondig beamen. De vrijwilligers Ben de Jager (78), Adrie van Lit (70), Suzanne Brienen (39) en coördinator Ruud den Hertog (54) vertellen graag over hun vrijwilligerswerk in de wijk. Het team van vrijwilligers bestaat momenteel uit zes dames en zeventien heren. Een aantal keer per week maakt het buurtpreventieteam een ronde door de wijk. “De wijk hebben we opgedeeld in twee delen. Het surveilleren doen we per tweetallen en in drie etappes van anderhalf uur. Per avond zijn er dus twaalf personen actief,” zo leggen de vrijwilligers uit.

Surveillance
Tijdens de surveillance in de wijk, letten de mensen van de buurtpreventie op tal van zaken. Zo worden verdachte situaties gemeld, overlastgevende jeugd aangesproken, verzakte bestrating en kapotte lantaarnpalen gemeld bij de gemeente en zwerfvuil opgeruimd. Daarnaast worden medewijkbewoners gewezen op bijvoorbeeld niet afgesloten ramen en deuren en op foutparkeren in de wijk. “Bij hinderlijk foutparkeren leggen we een geel waarschuwingsbriefje onder de voorruit. Het credo is schoon, heel en veilig.”

Gemeentesteun
Om de acht weken vindt er een evaluatieavond plaats met de vrijwilligers en de politie. De afvaardiging van het preventieteam vertelt: “Daar worden de bevindingen en knelpunten besproken met en door onze wijkagent Martin. Als het nodig is, is daar ook iemand van de gemeente Alblasserdam bij. De gemeente steunt ons werk overigens enorm door middel van het beschikbaar stellen van hesjes, mooie warme jassen, communicatiemiddelen, zaklampen en flyers. Daar zijn wij erg blij mee.”

Nieuwe leden
Hoewel het team gegroeid is tot een gezelschap van 23 leden, blijft extra hulp welkom. Mensen die zich willen aanmelden om deel te nemen aan de buurtpreventie, kunnen terecht bij wijkagent Stam via het mailadres Martin.stam@politie.nl . “Met de buurt dragen we verantwoordelijkheid voor elkaar. Het wordt er veiliger en leefbaarder door in de wijk. Daarnaast komen er sociale contacten tot stand. Verder is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden voor de Whatsappgroep. Aanmelden hiervoor kan via wap.kinderdijk@gmail.com .”

Informatieavond
Donderdag 9 maart vindt in Landvast een informatieavond plaats over de start van buurtpreventie in de Alblasserdamse wijk Souburgh. De bijeenkomst gaat om 19.30 uur van start en is bedoeld voor alle bewoners van de wijk Souburgh. Er zal die avond meer verteld worden over het initiatief om in de wijk te starten met buurtpreventie. Tevens is het die avond mogelijk om aan te melden als vrijwilliger. “Ik hoop veel wijkbewoners te ontmoeten en te inspireren met als doel dat er aan het einde van deze bijeenkomst een robuust buurtpreventieteam Souburgh staat,” aldus Arjan de Haan, wijkagent in de wijk Souburgh.

Wijk souburgh
Onder de wijk Souburgh vallen de Schildersbuurt, de Schrijversbuurt, Klein Alblas en de Oranjebuurt. (zie ook onderstaand kaartje. Het blauwe deel is wijk Souburgh; het oranje deel is wijk Kinderdijk.)

Tekst en foto’s: Peter Stam.