ALBLASSERDAM – Zo’n 35 statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning die recht hebben op zelfstandige huisvesting in een sociale huurwoning) ondertekenden donderdag 2 maart 2017 hun Participatieverklaring in de Burgerzaal van het gemeentehuis van Alblasserdam. Met het ondertekenen van de verklaring geven de nieuwkomers aan dat ze de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit respecteren. Ook verklaren ze dat ze actief een bijdrage willen leveren aan de Nederlandse samenleving en dat ze erop rekenen daarvoor de ruimte te krijgen van medeburgers.

Na een woord van welkom aan alle aanwezigen sprak burgemeester Jaap Paans met een aantal statushouders over de Nederlandse samenleving en wonen in Alblasserdam. Een aantal van hen kent het Damdorp al sinds eind 2015, toen zij tijdelijk als vluchteling in de opvang in de Lelsstraat woonden.

De ondertekening is de afronding van twee workshops die de statushouders hebben gevolgd. In deze workshops spraken ze onderling en met de burgemeester over onder andere Nederlandse kernwaarden, hoe je omgaat met lastige situaties en de Nederlandse grondwet. De meeste statushouders volgen inmiddels een inburgeringscursus. Daarnaast helpen Vluchtelingenwerk en (andere) vrijwilligers de nieuwe Alblasserdammers om mee te doen in de Alblasserdamse samenleving.

Foto: gemeente Alblasserdam.